Global

Language

English

Europe

Denmark

Danish

France

Français

Bliv en del af Nature Energy

Gør en forskel - Vi tror på, at du kan gøre en reel forskel for vores samfund, forretning og miljøet.

GettyImages-1280157339

Vores formål

Biogas er et fantastisk eksempel på en cirkulær økonomi. Biogas produceres ved at omdanne det, vi ikke vil have, til det, vi har brug for. Processen giver os mulighed for at omdanne madaffald, organisk gødning og andet organisk affald til klimavenlig grøn gas. Det gør os i stand til at løse et affaldsproblem i samfundet og samtidig skabe vigtig grøn energi, der kan videregives direkte til de mange sektorer, der har behov for biogas i den grønne omstilling.

Leaf

Vores værdier

I fremtiden skal byer og samfund være bæredygtige og forsynes med rent vand og grøn energi. Det skaber bedre levevilkår for alle. Og hvis vi skal levere den klimaindsats, der kræves for at beskytte liv under vand såvel som liv på land, skal alle bidrage. Ansvarlig produktion og forbrug er nødvendigt for at sikre, at klodens ressourcer udnyttes bedst muligt. Biogas er en vigtig del af alt dette, og på den måde bidrager Nature Energy til mindst 9 af FN's 17 bæredygtige udviklingsmål.

NE_holsted_1600x600

Vores historie

Nature Energy's historie begyndte i 1979. Vores navn og overordnede arbejdet var anderledes dengang. Det var her, Naturgas Fyn, som vi hed dengang, opstod som et resultat af samarbejde mellem forskellige kommuner i Fyns Amt. Vi var det første firma, der stod for opgaven med at forsyne fynske husstande med gas. I løbet af 1970'erne blev Danmark ramt af to internationale oliekriser. Det var blandt andet derfor, at Folketinget vedtog en lov, der skulle indføre naturgas i Danmark i 1979. I kølvandet på den beslutning opstod Naturgas Fyn som et af de fem regionale gasselskaber i Danmark, og i 1981 vi begyndte at bygge gasnettet på Fyn.