En grøn fremtid i vækst

 

Biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i Danmark. Andelen af biogas i det danske gasnet er nu på mere end 38%.

 

Forskning viser stort biogaspotentiale 

Selvom vi i dag producerer store mængder af biogas, og gasnettet bliver grønnere og grønnere, er der ifølge den seneste forskning gode muligheder for at producere endnu mere biogas i fremtiden. 

 

Videns- og innovationshuset SEGES og Syddansk Universitet har undersøgt, hvor stort biogaspotentialet rent faktisk er i Danmark. Her viser forskningen, at der kan produceres mindst 90 PJ biogas (25.000 GWh) eller mere årligt på dansk jord. Det svarer til hele fire gange så meget biogas, som der produceres i dag. 

 

Udnytter vi det fulde potentiale, kan vi producere nok grøn energi til eksempelvis at forsyne tæt på hele den danske industrisektor. Tilføjer vi potentialet i Power-to-X, er det muligt at producere væsentligt mere grøn energi og dermed gøre det muligt at gøre størstedelen af den danske vejtransport klimavenlig. 

 

Power-to-X åbner for nye grønne muligheder 

Når fremtidens grønne brændstoffer skal produceres, bliver Power-to-X en vigtig del af løsningen. Og her spiller biogas en afgørende rolle. De grønne Power-to-X brændstoffer kan nemlig fremstilles ved at kombinere CO2 fra biogasanlæg med brint fra grøn strøm. 

 

Med Power-to-X kan vi med andre ord få endnu mere grøn energi ud af vores biogasanlæg. Det er energi, der kan laves om til flydende brændstoffer, som bl.a. kan gøre skibsfart og flytransport klimavenlig. 

 

Hos Nature Energy har vi længe forsket i Power-to-X, og vi er allerede i gang med at teste teknologien på et af vores biogasanlæg. Det betyder, at vi inden for få år kan rulle Power-to-X ud i fuld skala. Ikke bare på ét anlæg – men på alle vores anlæg. Det er vores klare ambition, og det er det, vi arbejder på.