Afgasset biomasse som virkningsfuld gødning

Nature Energy har 13 biogasanlæg i Danmark. Herunder kan du se, hvor vores anlæg er placeret, samt hvilke gødningsprodukter vi tilbyder fra de enkelte anlæg. Kontakt os, hvis du ønsker at aftage vores gødningsprodukt.

 

Anlæg Postnummer og by Type af afgasset biomasse Telefonnummer (tryk 4)
Nature Energy Køng 4750 Lundby Øko-egnet + 45 63 13 73 71
Nature Energy Nordfyn 5400 Bogense Konventionel + 45 63 13 73 82
Nature Energy Midtfyn 5750 Ringe Økologisk og øko-egnet + 45 63 13 73 83
Nature Energy Kværs 6300 Gråsten Øko-egnet pr. 01.08.2024 + 45 63 13 73 72
Nature Energy Glansager 6400 Sønderborg Konventionel + 45 63 13 73 88
Nature Energy Holsted 6670 Holsted Øko-egnet + 45 63 13 73 81
Nature Energy Korskro 6705 Esbjerg Ø Konventionel + 45 63 13 73 84
Nature Energy Hemmet/Sdr. Vium 6893 Hemmet Konventionel + 45 63 13 73 89
Nature Energy Videbæk 6920 Videbæk Øko-egnet (tilbyder fiberfraktion) + 45 63 13 73 86
Nature Energy Månsson 7330 Brande Økologisk og øko-egnet + 45 63 13 73 85
Nature Energy Bånlev 8380 Trige Konventionel + 45 63 13 73 87
Nature Energy Vaarst 9260 Gistrup Konventionel + 45 63 13 73 80

 

 

Fakta om afgasset biomasse

Nature Energy udvikler, bygger og driver biogasanlæg i storskala efter de nyeste principper og med avanceret teknologi, der sikrer den bedste udnyttelse af restprodukter fra landbruget, industrien og borgerne. Restprodukter fra landbruget er bl.a. gylle, dybstrøelse og kasserede afgrøder.

 

Ved at omdanne gylle, dybstrøelse, madaffald og andet organisk affald til grøn og CO2-neutral gas, løser vi et affaldsproblem i samfundet samtidig med, at vi skaber et gødningsprodukt i form af afgasset biomasse, der kan returneres til landbruget.

 

Den afgassede biomasse har en forbedret gødningsværdi, da næringsstofferne er mere tilgængelige for afgrøderne. Samtidig sikrer den høje procestemperatur på 50 °C, at sygdomsbakterier som fx Salmonella bliver neutraliseret. Endelig lugter afgasset biomasse væsentligt mindre end ubehandlet gylle.

 

Fordele ved afgasset biomasse

 • Vi leverer til de ønskede tanke
 • Du modtager analyser (NPK) over leverancer til de enkelte tanke (et krav ved præcisionsjordbrug)
 • Afgasset biomasse har lavere tørstofindhold end f.eks. kvæggylle
 • Færre lugtgener
 • Ingen risiko for ukrudtsfrø
 • Fra økologiegnede biogasanlæg er der mulighed for at modtage 65 kg udnyttet N/ha i ikke-økologisk husdyrgødning fremfor 42 kg udnyttet N/ha i ikke-økologisk husdyrgødning

 

Hvad kan du forvente som aftager af afgasset biomasse?

 • Vi fører regnskab med den leverede mængde afgasset biomasse (tons og næringsstoffer N, P, K)
 • Afgasset biomasse er deklareret med analyser fra akkrediteret laboratorium
 • Data om leverede mængder og næringsstofindhold kan følges fra dag til dag på Nature Energys elektroniske Bioportal
 • Vores tankbiler har enten UV-lys og/eller et kørselsmønster, der gør, at vi ikke viderebringer smitte fra en besætning til en anden besætning
 • Vores tankbiler er altid rengjort i forsvarlig stand
 • Vi overholder alle regler og retningslinjer fra veterinære og økologiske myndigheder vedr. drift af anlægget

 

Vores forventninger til dig som aftager

 • At du sikrer, der er gode tilkørselsforhold for vores tankvogne
 • At du har lagerkapacitet til den mængde, vi aftaler
 • At du kan aftage den aftalte mængde i den periode, vi aftaler
 • At den afgassede biomasse udspredes på arealer, som er godkendt til udbringning af husdyrgødning

 

Vi tilbyder

 • Afgasset biomasse leveret i de ønskede tanke og i den periode, vi aftaler
 • 1-årige aftaler eller flerårige aftaler helt op til 10 år
 • Mulighed for tanksamarbejde
 • Øko-egnet afgasset biomasse
 • Økologisk biomasse
 • Afgasset biomasse
 • Fiberfraktion
 

Kontakt

Nature Energy Bånlev

Thomas Andersen

Direct: +45 63 13 73 87 (tryk 4)
E-mail: tha@nature-energy.com

Nature Energy Glansager

Maria Wiingaard Pedersen

Direct: +45 63 13 73 88 (tryk 4)
E-mail: mape@nature-energy.com

Nature Energy Hemmet/Sdr. Vium

Jens Simonsen

Direct: +45 63 13 73 89 (tryk 4)
E-mail: jesi@nature-energy.com

Nature Energy Holsted

Rasmus Mejer Eriksen

Direct: +45 63 13 73 81 (tryk 4)
E-mail: rme@nature-energy.com

Nature Energy Korskro

Jens Simonsen

Direct: +45 63 13 73 84 (tryk 4)
E-mail: jesi@nature-energy.com

Nature Energy Kværs

Maria Wiingaard Pedersen

Direct: +45 63 13 73 72 (tryk 4)
E-mail: mape@nature-energy.com

Nature Energy Køng

Sanne Lind Pedersen

Direct: +45 63 13 73 71 (tryk 4)
E-mail: slp@nature-energy.com

Nature Energy Midtfyn

Diana Boysen Poulsen

Direct: +45 63 13 73 83 (tryk 4)
E-mail: dbp@nature-energy.com

Nature Energy Månsson

Jacob Hessellund

Direct: +45 63 13 73 85 (tryk 4)
E-mail: jahe@nature-energy.com

Nature Energy Nordfyn

Rasmus Mejer Eriksen

Direct: +45 63 13 73 82 (tryk 4)
E-mail: rme@nature-energy.com

Nature Energy Vaarst

Jacob Hessellund

Direct: +45 63 13 73 80 (tryk 4)
E-mail: jahe@nature-energy.com

Nature Energy Videbæk

Thomas Andersen

Direct: +45 63 13 73 86 (tryk 4)
E-mail: tha@nature-energy.com