Vores forretningsmodel

Storskala er vejen til mere og billigere biogas

 

Kendetegnende for vores forretningsmodel er, at vi opererer nogle af verdens største biogasanlæg. Storskala-produktion er en afgørende forudsætning for, at vi både hurtigt og priseffektivt kan levere mere biogas til samfundet. Vi arbejder målrettet med at optimere og reducere vores produktionsomkostninger for at gøre biogas billigere. Her spiller storskala-produktionen en afgørende rolle.

 

Hos Nature Energy bygger, ejer og driver vi selv vores anlæg

Hos Nature Energy har vi vores helt egen unikke forretningsmodel, som vi kalder build, own and operate.

 

Vi gør det hele selv, og det er vi rigtig stolte af. Den første fase i vores arbejde består i at finde en passende placering til vores biogasanlæg. Her er det vores ambition at gøre vores anlæg så lokalt forankrede som muligt. Det gør vi blandt andet ved at skabe lokale arbejdspladser, når vi opfører og driver vores anlæg. Eksempelvis ansætter vi lokale chauffører, som kender lokalområderne godt, hvilket er en fordel, når der skal transporteres organisk affald til vores anlæg. 

 

Vi designer og bygger desuden selv vores anlæg. Sådan sikrer vi bedst, at vores anlæg passer perfekt ind i de lokale omgivelser og harmonerer med både de respektive kommuners bestemmelser, de lokale organiske affaldstyper, naturen og lokalbefolkningen, som får et biogasanlæg som nabo.

 

Fremtiden for biogas i et internationalt perspektiv

Klimakrisen er ikke kun begrænset til Danmark, og hos Nature Energy ser vi et stort potentiale for at øge biogasproduktionen i andre lande og bidrage til grøn omstilling globalt. 

 

Vi oplever stor interesse fra hele verden, hvor biogasanlæg efterspørges som et vigtigt led i omstillingen. Blandt andet i Europa omlægger flere lande i disse år til grønnere energi for at nå EU’s klimamålsætninger. Ligesom i Danmark, står biogas her til at spille en central rolle hos flere af vores europæiske nabolande. 

 

Her kan vi gøre brug af vores stærke, danske forretningsmodel, som vi ved både virker og kan skabe mærkbare grønne resultater og CO2-reduktion. Danmark er generelt kendt for at være et foregangsland på det grønne område – og her er biogas ingen undtagelse. Tværtimod. Vi er blandt de førende nationer på verdensplan, og det skal vi udnytte til at skabe en stærk grøn eksport af vores kompetencer og know-how, som vil komme både Danmark og resten af verden til gavn.

 

Nature Energy kan blive en attraktiv partner for din virksomhed

Hos Nature Energy går vi forrest i udviklingen af morgendagens biogasproduktion. Vi bliver klogere og mere effektive for hver dag der går, og i dag regnes biogas som en central grøn teknologi for at komme klimakrisen til livs. Et partnerskab med os er derfor en investering i den grønne omstilling.

Samarbejde er en vigtig forudsætning for at nå klimamålene og et grønnere samfund. Derfor er vi også altid på udkig efter nye, spændende partnerskaber. Såfremt du eller din virksomhed er interesseret i et grønt partnerskab med Nature Energy og ønsker at udvide både kendskabet og distributionen af biogas, så tøv endelig ikke med at kontakte os.