Vores historie

 

Nature Energys historie tager sin begyndelse i 1979. Navnet var et andet, og ligeså var opgaven. Det var her Naturgas Fyn, som vi hed dengang, opstod i et samarbejde mellem en række fynske kommuner. Her varetog vi som de allerførste opgaven som gasleverandør til de fynske husstande.

 

I løbet af 1970’erne blev Danmark ramt af to internationale oliekriser. Blandt andet derfor vedtog Folketinget i 1979 at indføre naturgas i Danmark. I kølvandet på den beslutning opstod Naturgas Fyn som et af de fem regionale gasselskaber i Danmark, og i 1981 begyndte vi at bygge det fynske gasnet.

 

I 2015  etablerede vi vores første biogasanlæg

Nature Energy etablerede sit første biogasanlæg i Holsted tilbage i 2015, og i dag er vi blandt verdens største producenter af biogas med 13 anlæg i Danmark. Vi ejer og driver desuden et anlæg i Holland, mens flere anlæg er på vej.

 

Siden vores første biogasanlæg i Holsted, har det taget fart hos Nature Energy. Vi er gået fra ca. 30 medarbejdere som i 2015 arbejdede med biogas til i dag at være over 500 medarbejdere, som alle er dedikerede til arbejdet med at producere klimavenlig biogas.

 

I slutningen af 2017 besluttede de fynske kommuner at sælge Nature Energy til en gruppe af private investorer, heriblandt den danske pensionskasse Sampension.

 

I dag er vi blandt de største i verden

Nature Energy har med andre ord gennemgået en transformation, og i dag er vi en af verdens største producenter af biogas til gasnettet. I 2019 kunne vi endda åbne et af verdens største biogasanlæg til dato. Anlægget, der ligger i Korskro ved Esbjerg, kan behandle over 700.000 ton bioaffald – årligt!

 

Flere af vores andre biogasanlæg – eksempelvis i Holsted og Videbæk – er i samme størrelse som anlægget i Korskro, og det betyder, at vi i dag er i stand til at producere biogas i kommerciel storskala til stor gavn for den grønne omstilling, hvor en stigende del af det danske gasnet indeholder biogas.

 

Med biogas tror vi på, at vi kan være med til at løse de mest centrale klimaudfordringer, vi som samfund står over for. Biogas spiller allerede en afgørende rolle i den grønne omstilling, hvor særligt industrien, landbruget og den tunge transport kan opnå markante CO2-reduktioner med biogas.

 

Vi mærker i dag en stor efterspørgsel på biogas i Danmark såvel som internationalt. Derfor var det også en vigtig milepæl, da vi i juli 2020 kunne offentliggøre verdens største biogasaftale til dato – en samarbejdsaftale med Shell, som vi nu sælger biogas til.

 

I 2023 blev Nature Energy solgt til Shell som et 100% ejet datterselskab.

 

Med mere end 500 medarbejdere i ryggen fortsætter Nature Energy arbejdet for at øge produktionen af biogas til gavn for den grønne omstilling.

 

Højdepunkter i Nature Energys historie

1979 - Naturgas Fyn grundlægges

1981 - Vi påbegynder udbygningen af det fynske gasnet

2014 - Vi skifter navn fra Naturgas Fyn til Nature Energy

2015 - Vores første biogasanlæg i Holsted leverer biogas til det danske gasnet

2018 - Nature Energy overgår fra at være ejet af de fynske kommuner til at blive solgt til private investorer

2018 - Nature Energy frasælger distributions- og gassalgsforretningen for udelukkende at fokusere på produktionen af klimavenlig biogas

2018 - Nature Energy opkøber biogasvirksomheden Xergi

2018 - Vi opfører vores eget topmoderne laboratorie i Odense, hvor der forskes i biogas

2019 - Korskro, et af verdens største biogasanlæg, indvies

2019 - Vi køber ni gastankstationer af HMN Naturgas og bliver størst på markedet

2020 - Nature Energy og Shell indgår verdens største biogasaftale til dato

2021 - Nature Energy investerer i Danmarks første LBG-anlæg

2022 - Vi etablerer vores første kontorer i USA og Canada

2022 - Vi tager det første spadestik til et biogasanlæg i Frankrig

2022 - Nature Energy og Andel investerer 100 mio. kr. i Power-to-X

2022 - Nature Energy og Énergir investerer milliarder i at bygge biogasanlæg i Quebec, Canada

2023 - Nature Energy sælges til Shell som et 100% ejet datterselskab

2023 - Vi indvier verdens første Power-to-Gas-anlæg i kommerciel skala i Glansager