Vores historie

Nature Energys historie tager sin begyndelse i 1979. Navnet var et andet, og ligeså var opgaven. Det var her Naturgas Fyn, som vi hed dengang, opstod i et samarbejde mellem en række fynske kommuner. Her varetog vi som de allerførste opgaven som gasleverandør til de fynske husstande.

 

I løbet af 1970’erne blev Danmark ramt af to internationale oliekriser. Blandt andet derfor vedtog Folketinget i 1979 at indføre naturgas i Danmark. I kølvandet på den beslutning opstod Naturgas Fyn som et af de fem regionale gasselskaber i Danmark, og i 1981 begyndte vi at bygge det fynske gasnet.

 

I 2015  etablerede vi vores første biogasanlæg

Nature Energy etablerede sit første biogasanlæg i Holsted tilbage i 2015, og i dag er vi blandt verdens største producenter af biogas med 13 anlæg i Danmark. Vi ejer og driver desuden et anlæg i Holland, mens flere anlæg er på vej.

 

Siden vores første biogasanlæg i Holsted, har det taget fart hos Nature Energy. Vi er gået fra ca. 30 medarbejdere som i 2015 arbejdede med biogas til i dag at være over 450 medarbejdere, som alle er dedikerede til arbejdet med at producere klimavenlig biogas.

 

I slutningen af 2017 besluttede de fynske kommuner at sælge Nature Energy til en gruppe af private investorer, heriblandt den danske pensionskasse Sampension.

 

I dag er vi blandt de største i verden

Nature Energy har med andre ord gennemgået en transformation, og i dag er vi en af verdens største producenter af biogas til gasnettet. I 2019 kunne vi endda åbne et af verdens største biogasanlæg til dato.  Anlægget, der ligger i Korskro ved Esbjerg, kan behandle over 700.000 ton bioaffald – årligt!

 

Flere af vores andre biogasanlæg – eksempelvis i Holsted og Videbæk – er i samme størrelse som anlægget i Korskro, og det betyder, at vi i dag er i stand til at producere biogas i kommerciel storskala til stor gavn for den grønne omstilling, hvor en stigende del af det danske gasnet indeholder biogas.

 

Med biogas tror vi på, at vi kan være med til at løse de mest centrale klimaudfordringer, vi som samfund står over for. Biogas spiller allerede en afgørende rolle i den grønne omstilling, hvor særligt industrien, landbruget og den tunge transport kan opnå markante CO2-reduktioner med biogas.

 

Vi mærker i dag en stor efterspørgsel på biogas i Danmark såvel som internationalt. Derfor var det også en vigtig milepæl, da vi i juli 2020 kunne offentliggøre verdens største biogasaftale til dato – en samarbejdsaftale med Shell, som vi nu sælger biogas til.

 

Med mere end 450 medarbejdere i ryggen fortsætter Nature Energy arbejdet for at øge produktionen af biogas til gavn for den grønne omstilling.

 

Højdepunkter i Nature Energy's historie in Nature Energy’s history

1979 - Naturgas Fyn grundlægges

1981 - Vi påbegynder udbygningen af det fynske gasnet

2014 - Vi skifter navn fra Naturgas Fyn til Nature Energy

2015 - Vores første biogasanlæg i Holsted leverer biogas til det danske gasnet

2018 - Nature Energy overgår fra at være ejet af de fynske kommuner til at blive solgt til private investorer

2018 - Nature Energy frasælger distributions- og gassalgsforretningen for udelukkende at fokusere på produktionen af klimavenlig biogas

2018 - Nature Energy opkøber biogasvirksomheden Xergi, hvor vi bl.a. overtager driften af et biogasanlæg i Frankrig og Storbritannien

2018 - Vi opfører vores eget topmoderne laboratorie i Odense, hvor der forskes i biogas

2019 - Korskro, et af verdens største biogasanlæg, indvies

2019 - Vi køber ni gastankstationer af HMN Naturgas og bliver størst på markedet

2020 - Nature Energy og Shell indgår verdens største biogasaftale til dato