Nature Energy Bånlev A/S 

Nature Energy, som er verdens største producent af biogas, fortsætter væksten i Danmark. 5. juli overtog Nature Energy et af de største biogasanlæg i Danmark, som ikke allerede er i virksomhedens portefølje, nemlig østjyske Bånlev Biogas. Anlægget bliver Nature Energys tiende anlæg i drift.

 

Bånlev Biogas modtager årligt ca. 150.000 ton husdyrgødning og organiske restprodukter, som fører til produktion af 8 millioner kubikmeter biogas.

 

”Bånlev Biogas passer godt til Nature Energy, fordi det har en god størrelse, og fordi det er placeret i Østjylland, hvor vi ellers ikke er repræsenteret.Vi ser frem til at gøre anlægget til et moderne Nature Energy-anlæg og sætte yderligere skub i produktionen af biogas, som er et vigtigt ben i Danmarks grønne omstilling og afgørende for, at vi som land kan nå vores klimamålsætninger,” siger Ole Hvelplund, der er adm. direktør i Nature Energy, og fortsætter:

 

”Bånlev Biogas er placeret ideelt til at modtage husholdningsaffald fra Aarhus og andre store byer i området og lave det om til grøn og CO2-neutral gas,” siger Ole Hvelplund. Det er planen, at det østjyske biogasanlæg skal udbygges, så det fremover modtager 185.000 tons husdyrgødning og organiske restprodukter. Det kræver store investeringer i anlægget, som Nature Energy er klar til at foretage.

 

En række lokale landmænd er anpartshavere i det nystiftede Leverandørselskabet Bånlev Aps, som fremover ejer 10 pct. af Bånlev Biogas, hvor Nature Energy altså ejer de resterende 90 pct.

 

”Vi landmænd ser frem til i samarbejde med Nature Energy at producere CO2-neutral gas uden at genere omgivelserne, og at vi dermed kan yde vores bidrag til den grønne omstilling,” siger Ove Christoffersen, som er bestyrelsesformand for Bånlev Biogas og tilføjer:

 

”Det er en god dag for Bånlev Biogas og Danmarks grønne omstilling. Vi er ikke i tvivl om, at NatureEnergy er de rigtige til at føre Bånlev Biogas ind i fremtiden. Det kræver investeringer og endnu størrefokus på udvikling og stordriftsfordele for at nedbringe omkostningerne og produktudvikle. Det har væretvigtigt for os, at køberen af Bånlev Biogas er en ansvarlig ejer, som investerer stort i den grønneomstilling, og som driver biogas på et helt andet niveau, end det er gjort historisk,” siger Ove Christoffersen.

Afgrødekontrakt - Bånlev

Licitation - Bånlev

Kontakt

Henrik Kofoed Pedersen

Driftsleder

Direct: +45 61 42 15 01
E-mail: hpe@nature-energy.com