Nature Energy Hemmet A/S 

Nature Energy har i dag købt to mindre biogasanlæg i Vestjylland, Sønder Vium Bioenergi og Hemmet Bioenergi. De to biogasanlæg bliver en del af Nature Energy-koncernen, og får dermed adgang til Nature Energys centrale kompeten cecenter i Støvring og Odense. Opkøbet skal styrke Nature Energys grundlag for at skabe en mere effektiv produktion af biogas. De to biogasanlæg, der begge producerer biogas til gasnettet skal fremadrettet drives af Nature Energy. Nu har Nature Energy ni biogasanlæg i Danmark, med en samlet produktionskapacitet på 135 mio. m3 biogas til gasnettet.

 

Biogasanlægget i Hemmet blev etableret i år 2012. Biogasanlægget i Sønder Vium blev etableret i 2016. Anlægget deler tilkoblingen til gasnettet og har en samlet produktions kapacitet på ca. 5 mio. m3 biogas til gasnettet. Biogasanlægget producerer biogas på baggrund af restprodukter fra landbruget og øvrige biologiske biomasser.

 

Nok ikke det sidste opkøb

Nature Energy har siden juli 2015 koblet syv biogasanlæg på det danske gasnet. Med opkøbet af Hemmet består Nature Energy koncernen nu af ni biogasanlæg.- Biogasanlæggene i Hemmet er nok ikke de sidste biogasanlæg, der bliver en del af vores koncern. Vi har i dag et velfungerende kompetencecenter, som betyder, at vi kan reducere en række administrative omkostninger. Vi er samtidig i stand til at optimere driften og sikre en bedre udnyttelse af biomasserne, og de effekter kan vi integrere på flere anlæg – både i Danmark og uden for Danmark. Det vil give en bedre udnyttelse af vores biomasser og give mere grøn omstilling for pengene, siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy.

 

Nature Energy Hemmet leverer biogas til det samme opgraderingsanlæg til gasnettet, og indgår derfor i en samlet handel. Parterne ønsker ikke at oplyse salgsprisen. Nature Energy overtager driften af biogasanlægget, og de fem medarbejdere på anlægget.

Kontakt

Troels Vittrup Christiansen

Driftsleder

Direct: +45 61 44 08 29
E-mail: tbc@nature-energy.com