En grøn fremtid med biogas

Biogas er cirkulær økonomi i sin reneste form

 

Når vi sender madaffald, husdyrgødning og affald fra industrien gennem et biogasanlæg, får vi grøn og CO2-neutral gas.

 

  • Grøn gas som opvarmer huse og leverer energi til virksomheder

  • Grøn gas som gør din kotelet og din ostemad klimavenlig

  • Grøn gas som kan gøre din bustur og flyrejse CO2-neutral

Og det er ikke det eneste. Vi får også grøn organisk gødning, som er produceret CO2-neutralt og frigiver mindre metan end den rå gylle. Modsat kunstgødning indeholder den grønne gødning kulstof, som er afgørende for jordens frugtbarhed. For den voksende økologiske planteavl er grøn gødning en forudsætning, som biogasproduktionen kan være med til sikre.

 

Biogassen kan endda lagres og gemmes til en gråvejrsdag, hvor solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Grøn gas er den mest effektive måde til at gemme grøn strøm, når produktionen er høj og efterspørgslen lille.

 

Sådan produceres biogas hos Nature Energy

Nature Energy udvikler, bygger og driver storskala biogasanlæg efter de nyeste principper og med avanceret teknologi, der sikrer den bedste udnyttelse af affaldet fra landmændene, industrien og borgerne.

 

I Danmark har vi mange millioner husdyr, og det bliver derfor til enorme mængder husdyrgødning, som Nature Energy bl.a. laver biogas af. Størstedelen af den biomasse, der bruges i biogasanlæggene, er netop husdyrgødning fra landbruget. Der bliver også lavet biogas af f.eks. rester fra fødevareindustrien, madrester fra husholdninger og restauranter, kasserede madvarer fra supermarkeder, roetoppe og energiafgrøder som majs og græs.

 

Det organiske affald kommer til biogasanlægget, hvorfra det bliver sendt videre til anlæggets procestanke. I procestankene omdanner bakterier ved ca. 50 °C biomasserne til biogas og flydende gødning (afgasset gylle). Inden gassen bliver sendt på naturgasnettet renses den rå biogas for CO2 og svovlbrinte. Det sker i et opgraderingsanlæg. Herefter kan gassen sendes ud som grøn energi til hele landet. 

 

God gylle retur til landmændene

Når gyllen er afgasset, bliver den sendt tilbage til landmændene, der bruger den som gødning på markerne. Den afgassede gylle laver ikke længere klimabelastende metan. Den har nu bedre gødningsværdi end rå gylle, fordi næringsstofferne er mere tilgængelige for planterne i marken. Den høje procestemperatur på 50 °C sikrer også, at sygdomsbakterier, som f.eks. Salmonella, bliver dræbt. Endelig er der den vigtige fordel, at afgasset gylle lugter væsentligt mindre end ubehandlet gylle.