22/05/2019

Stort biogasanlæg ved Korskro indviet

Mandag den 20. maj blev biogasanlægget i Korskro officielt indviet af minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

 

I sin tale sagde ministeren blandt andet:

"Fra Korskroen til Slotholmen, til Bruxelles og Europa - og videre ud i verden: uanset hvor vi vender blikket, er der et stort potentiale for danske biogasløsninger. Jeg er derfor også stolt af, at vi om lidt kan indvie verdens største biogasanlæg. Stolt af, at vi i Danmark har endnu et grønt fyrtårn og igen viser verden, hvor den grønne omstilling kan ske. Og stolt af, at det netop er her i Vestjylland, at vi dag skriver grøn verdenshistorie." 

 

Anlægget ved Korskro vil hvert år aftage og behandle omkring 710.000 ton bio­ masse. Korskro regnes for den mest husdyrintensive egn i Danmark og ca. 100 lokale landmænd leverer til anlægget. Ca. 85 procent af biomassen, der behandles i Korskro, vil være husdyrgødning, dvs. gylle og dybstrøelse fra bl.a. kvæg, svin og mink, og den øvrige biomasse kommer fra bl.a. madaffald, organisk affald fra industri og detailhandel samt energiafgrøder.

 

Når anlæggets første fase står færdigt, vil det kunne producere ca. 22 mio. kubikmeter grøn biogas til det landsdækkende naturgasnet. Fuldt udbygget vil anlægget været i stand til at omdanne 1 mio. ton madaffald og rest­ produkter fra landbruget om året. Det gør anlægget til verdens største ifølge EBR Energy Business Review, når det kommer til storskala­anlæg målt på behandlingskapacitet og produktion.

Kontakt

Tim Smidemann

Presserådgiver

Direct: + 45 23 48 26 51
E-mail: ts@natureenergy.dk
Region: DK