01/10/2018

Dansk CO2 fra landbruget bliver til bobler i din sodavand

Nature Energy og Strandmøllen A/S har indgået et samarbejde, der betyder, at den overskydende CO2 fra verdens største biogasanlæg i Esbjerg bliver genbrugt som f.eks. bobler i din sodavand. Dermed får Strandmøllen nem adgang til nødvendig CO2, som der ellers er mangel på i hele Europa, ligesom samarbejdet reducerer CO2-udledningen fra biogasanlægget med 70 pct. I forhold til et almindeligt biogasanlæg.

 

Når et biogasanlæg omdanner madrester og rester fra landbruget til den grønne gas, biogas, bliver 60 pct. af det organiske materiale til energi og 40 pct. bliver til CO2. Den overskydende CO2 har indtil nu været svær at anvende, og sendes typisk tilbage til atmosfæren. Men når verdens største biogasanlæg i Korskro ved Esbjerg er færdigbygget, vil Strandmøllen på samme lokalitet bygge et af verdens første CO2 anlæg, der gør det muligt at oprense og kondensere den overskydende CO2 fra biogasanlægget

 

- Hvis vi skal nå målene i Paris-aftalen og også i fremtiden være en grøn vindernation, skal vi både reducere udledningerne af CO2, og samtidig binde den CO2 vi allerede har i cirkulation bedre. Det er nu den opgave, vi tager på os. Når byggeriet af biogasanlægget i Korskro er færdigt, tager vi de 40 pct. CO2, som ellers ville have været udledt i atmosfæren, og bruger den til eksempelvis kuldioxid i sodavand. Det betyder, at der skal produceres markant mindre kuldioxid af fossil energi, og det øger vores mulighed for både at blive grønne vindere på den økonomiske bundlinje, på miljøets bundlinje og på klimaets bundlinje, siger Ole Hvelplund, adm. dir. i Nature Energy.

 

Første CO2-anlæg i Danmark

 

Samarbejdet med Strandmøllen om at producere grøn kuldioxid er det første af sin slags i Danmark, og kommer efter en sommer, hvor flere europæiske øl- og sodavandsproducenter har været truet af en generel mangel på CO2 i Europa.

 

Igennem flere år, har Strandmøllen forsket i oprensning af CO2 fra biogasanlæg. Dette betyder at den CO2 der har været igennem oprensningsprocessen har en meget høj kvalitet, og kan bruges til bl.a. levnedsmiddelproduktion, tøris og svejsning. 

 

- Vi har i en årrække ønsket at producere grøn CO2, men det er først nu, at biogasanlæggene er blevet store nok til, at det bliver økonomisk rentabelt at etablere et CO2-anlæg. Igennem de sidste par år, har der på europæisk plan været stor mangel på CO2 i sommermånederne. Med dette nye anlæg kan Strandmøllens kunder se frem til en langt højere forsyningssikkerhed i 2019, siger adm. direktør Alex Buendia fra Strandmøllen.

 

CO2-anlægget i Korskro kan producere op til 25 pct. af den årlige danske forbrug af CO2. Danmark importerer hvert år 65.000 ton CO2. Den importerede CO2 produceres typisk på kunstgødningsproduktion baseret på fossil naturgas.

 

Biogasanlægget ved Korskro forventes at være færdigbygget i begyndelsen af 2019, og CO2-anlægget kommer til at levere de første flasker kuldioxid til sommeren 2019.

 

Sådan produceres grøn kuldioxid

 

CO2 er et naturligt bi-produkt fra produktionen af biogas. Hidtil har den samlede CO2-mængde fra biogasanlæggene været for lille til at kunne udvinde og oprense det. Med den størrelse Korskro anlægget har, er det dog blevet rentabelt at genbruge CO2’en. Når energien er blevet fjernet fra biogassen renses den tilbageværende CO2, således at den får den ønskede renhed. Herefter opbevares den på tank eller flaske indtil den skal leveres til kunden. Kunderne anvender herefter CO2’en i stedet for CO2 fra fossil energi. Typisk anvendes CO2 til fødevareproduktion, slagterier, gartnerier, i læskedrikke, som tøris til køling, i laboratorier, til medicinske formål på hospitaler eller til svejsning.  

 

Fakta

  • CO2-anlægget kan producere op til 25% af den årlige danske forbrug af CO2. Danmark importerer hvert år 65.000 ton CO2. Den importerede CO2 produceres typisk på kunstgødningsproduktion baseret på fossil naturgas.
  • Når biogasanlægget i Korskro er fuldt udbygget vil det hvert år behandle over 1 mio. tons madrester og restprodukter fra landbruget (gylle, dybstrøelse mm.).
  • Biogasanlægget kan producere 36,1 millioner kubikmeter biogas og grøn gødning, der kan gøde et areal på 22.000 hektar svarende til 31.430 fodboldbaner.

 

Kontakt

Strandmøllen: adm. direktør Alex Buendia, tlf. 40 80 62 00, mail: alex.buendia@strandmollen.dk

Nature Energy: adm. direktør Ole Hvelplund, 40 18 77 67, mail: oh@natureenergy.dk

Kontakt

Ole Hvelplund

Adm. direktør

Direct: +45 40 18 77 67
Region: DK