23/11/2020

Nature Energy tager første spadestik til nyt biogasanlæg i Kværs

Torsdag den 19. november blev det første spadestik taget til det kommende storskala biogasanlæg Nature Energy Kværs. Det er Danmarks største biogasproducent, Nature Energy, som står bag byggeriet af det kommende biogasanlæg, der forventes at være klar til at producere store mængder klimavenlig biogas allerede til april 2022.

 

Hos Nature Energy ser man frem til at kunne starte biogasproduktionen ved anlægget i Kværs, som vil få en stor rolle i Danmarks produktion af biogas. Det understreger Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Nature Energy.

 

”Nature Energy Kværs bliver et topmoderne biogasanlæg i storskala, der både har de fysiske rammer og teknologien til at producere store mængder af klimavenlig biogas og grøn gødning til markerne. Når anlægget i Kværs sender den første lokalt producerede biogas ud på gasnettet i 2022, vil det derfor få en stor betydning for den danske produktion af grøn og CO2-neutral energi. Biogas er en helt central vej til at opnå effektive CO2-reduktioner her og nu, og derfor ser vi frem til at Nature Energy Kværs står klar allerede i 2022,” siger Peter Gæmelke.

 

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, var ligeledes til stede ved det første spadestik i Kværs, hvor byggeriet af det nye biogasanlæg officielt blev sat i gang. For borgmesteren er det forestående byggeri af biogasanlægget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i kommunen.

 

”Udnyttelsen af biomasse har et meget stort potentiale, for biogas er grøn energi lavet på affald og gylle, og på den måde skaber vi bæredygtige løsninger. Jeg er rigtig glad for at være med til spadestikket til det andet storskala biogasanlæg i Sønderborg Kommune, for udnyttelsen af biogas er en væsentlig faktor i vores klimaambition om at få nedbragt CO2-udslippet, ” siger Erik Lauritzen og fortsætter:

 

”Jeg har forståelse for den skepsis og bekymring, der har været i dele af lokalområdet. Jeg ved, at Nature Energy gør alt, selskabet kan, for at overholde de krav, der stilles i forhold til støj og lugt. Og der vil blive holdt øje med trafikken, når anlægget tages i brug. Men jeg må også sige – helt generelt – så kan vi ikke gennemføre den grønne omstilling uden at acceptere forandringer og gener.”

 

Når Nature Energy Kværs står færdigt, vil det kunne klare hele 800.000 tons biomasse årligt ved fuld udbygning. I første omgang vil anlægget komme til at håndtere 400.000 tons pr år, hvilket vil give en årlig produktion på ca. 24 mio. mgrøn gas.

 

Lokalt bidrag til den grønne omstilling

 

Det er den lokale leverandørforening BioenergiSyd, som vil levere en væsentlig del af biomassen til anlægget. For Martin Lambert, formand hos BioenergiSyd, har det stor værdi, at biomasse fra lokalområdet bidrager til den grønne omstilling.  

 

”I BioenergiSyd er vi stolte af, at vores lokale biomasse vil indgå i fremtidens produktion af biogas og derigennem bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Vi ser biogassen som et helt centralt element for at nå i mål med den grønne omstilling. Derfor er vi rigtig glade for at samarbejde med Nature Energy og være en del af biogasproduktionen i Kværs,” udtaler formand hos BioenergiSyd, Martin Lambert Pedersen.

 

Med biogasproduktionen skabes der en afgørende recirkulering af næringsstoffer, da den afgassede biomasse kommer retur til landmændene som grøn gødning. Hermed bidrager produktionen både med klimavenlig energi og et bæredygtigt gødningsprodukt til gavn for det lokale landbrug. 

 

I oktober blev Nature Energys første store biogasanlæg i Sønderborg Kommune, Nature Energy Glansager, indviet af Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen. Anlægget i Kværs bliver hermed Nature Energys andet storskala biogasanlæg i kommunen.  

Allerede i august 2017 indgik Nature Energy og BioenergiSyd en samarbejdsaftale om at bygge to store biogasanlæg i området. Mens Nature Energy Glansager er gået i gang med at producere biogas, er byggeriet af Nature Energy Kværs påbegyndt og anlægget forventes som nævnt at være klar til at bidrage til den lokale biogasproduktion allerede i april 2022.

 

Fakta om Nature Energy Kværs

 

 • Biogasanlægget forventes at stå klar til at producere biogas i april 2022
   
 • Anlægget vil kunne klare 800.000 tons biomasse årligt ved fuld udbygning. I første omgang vil anlægget komme til at håndtere 400.000 tons pr år
   
 • De 400.000 tons biomasse giver en produktion på ca. 24 mio. m3 grøn gas om året
   
 • Det organiske affald som anlægget kommer til at omdanne til klimavenlig biogas, vil blandt andet være gylle fra landbruget, dybstrøelse og affald fra den lokale industri
   
 • Biogasanlægget vil som noget nyt komme til at håndtere 30.000 tons halm årligt, som ligeledes kan omdannes til CO2-neutral biogas
   
 • Den totale investering i Nature Energy Kværs er 317 millioner DKK

 

Kontakt

Bjarke Levin Madsen

Presseansvarlig

Direct: +45 20 96 06 40
E-mail: bm@nature-energy.com
Region: DK