17/11/2022

 

Første biogas fra Nature Energy Kværs

Den første grønne og danskproducerede biogas fra anlægget i Kværs er netop sendt på gasnettet. Anlægget kan årligt producere over 20 millioner kubikmeter biogas og fortrænger en tilsvarende mængde naturgas fra det danske energisystem.

 

Dermed har Nature Energy sat sit anlæg nummer 13 i Danmark i drift.

 

- Det er en milepæl for os, men først og fremmest er det et vigtigt skridt for den grønne omstilling, at vi får fortrængt de fossile energikilder og erstattet dem med grøn, danskproduceret biogas, fastslår driftsleder på anlægget i Kværs, Gudmund Vejbæk Jepsen.

 

De kommende måneder fyldes alle tankene med organisk affald og anlægget forventes at levere fuld produktion i slutningen af januar.

 

Det grønne gasnet

 

Biogas ventes at udgøre 40 procent af gassen i gasnettet i Danmark i år og den politiske ambition er, at nå 100 procent biogas i 2030.

 

Biogas laves blandt andet af gylle, dybstrøelse, madaffald fra de grønne poser under vasken og andre organiske affaldsprodukter.

 

- Et biogasanlæg er simpelt sagt en meget stor kompostbunke, som vi har kapslet inde i en tank uden ilt, så vi får en sump og så har vi har sat en emhætte hen over og suger det metan og andre gasser, der naturligt afdampes når affaldet rådner. Det er samme proces, som er sket gennem millioner af år og som er endt som naturgas, vi henter fra undergrunden, men her gør vi det bare nu og ved jordoverfladen og bruger de affaldsprodukter, vi har til rådighed, forklarer Gudmund Jepsen Vejbæk.

 

Når affaldet har afgivet metanen, køres det tilbage til landbruget, hvor det bruges som gødning.

 

- På den måde er biogas en vedvarende ressource, der er lige så naturlig og vedvarende som sol og vind, konstaterer Gudmund Vejbæk Jepsen.

 

Nature Energy er verdens førende producent af biogas og biogasanlæg og har foruden de nu 13 anlæg i Danmark, flere anlæg på vej i USA, Canada og flere steder i Europa.

Kontakt

Rasmus Carlsen

Presseansvarlig

Direct: +45 30 28 67 20
E-mail: raca@nature-energy.com
Region: DK