13/10/2020

Glansagers nye biogasanlæg sikrer grøn omstilling og vigtige lokale arbejdspladser

Fredag den 9. oktober blev Nature Energys nye store biogasanlæg i Glansager officielt indviet. Biogasanlægget skal fremadrettet sende grøn CO2-neutral biogas ud på gasnettet og derigennem bidrage til Sønderborg Kommunes grønne omstilling.

 

Opførelsen af biogasanlægget Nature Energy Glansager har været undervejs siden februar 2019, hvor Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen tog det første spadestik og påbegyndte byggeriet. Derfor var glæden heller ikke til at skjule hos borgmesteren, da anlægget officielt blev erklæret for åbent. 

 

”Jeg har glædet mig til indvielsen af biogasanlægget i dag, for det viser, at vi er på rette vej med vores ambitiøse NUL-målsætning i 2029 for udledningen af CO2 i Sønderborg-området. Biogas er en væsentlig del af vores rejse, og inden årets udgang når vi allerede en reduktion på 50 procent i Sønderborg Kommune, og det mål når vi, blandt andet fordi anlægget her – det første storskala biogasanlæg i kommunen – er oppe at køre og producerer biogas, som vil skære en stor del af CO2-udledningen i kommunen,” udtaler Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

 

Nature Energy Glansager kan årligt behandle 370.000 ton organisk affald og er derfor i stand til at sende mere end 17 mio. m3 grøn gas ud i gasnettet. Af den grund spiller anlægget også en vigtig rolle for Sønderborgs ”Project Zero” – kommunens vision om at være CO2-neutrale i 2029.

 

Ved indvielsen deltog også Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal. Ifølge Claus Jensen er etableringen af biogasanlæg ikke kun et effektiv greb i den grønne omstilling, men også et værktøj til at skabe vigtige lokale arbejdspladser i Danmark.

 

”Det nye biogasanlæg kommer både til at levere CO2-reduktioner og skabe gode lokale arbejdspladser. Hvis vi skal overbevise udlandet om den grønne omstilling, så kræver det at vi viser, at den kan gå hånd i hånd med skabelse af nye arbejdspladser. Biogasanlægget her i Glansager viser lige præcis, at det kan lade sig gøre”, siger forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen.

 

En simpel og grøn løsning

 

Det er Danmarks største biogasproducent, Nature Energy, der står for produktionen af biogassen. For Nature Energy er det nyetablerede biogasanlæg i Glansager et vigtigt skridt på vejen mod at udbrede grøn og klimavenlig gas til hele landet. Biogas anses nemlig som en af de helt centrale nøgler i den grønne omstilling af særligt den energiintensive industri og i den tunge transport.

 

”Det nye biogasanlæg i Glansager er ikke kun vigtig for den grønne omstilling i Sønderborg Kommune, men også for udbredelsen af klimavenlig gas til hele Danmark. Ved at opføre et nyt biogasanlæg i Glansager kan vi levere CO2-reduktioner til gavn for de nationale klimamål, men også skabe grønne lokale arbejdspladser til gavn for dansk vækst og økonomi,” siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy.

 

Danmark har et unikt potentiale for biogas i kraft af landets store fødevareproduktion og det veludbyggede gasledningsnet. Biogassen fra Nature Energy Glansager produceres blandt andet af biomasse fra landbruget, der leveres af BioenergiSyd, som er den lokale leverandørforening. Hos BioenergiSyd ser man frem til samarbejdet.

 

”Vi er stolte af at levere biomasse fra vores landbrug til biogasanlægget i Glansager. Biogas er en vigtig del af den grønne omstilling, og vi er rigtig glade for at kunne bidrage i samarbejde med Nature Energy. For os er det nye biogasanlæg vigtigt til at styrke udviklingen og ikke mindst brugen af klimavenlig biogas lokalt og nationalt. Vi ser frem til at få ensartet god og grøn gødning retur til vores planter,” siger Martin Lambert Pedersen, formand hos BioenergiSyd.

 

Med biogasproduktionen sker der en vigtig recirkulering af næringsstoffer, da den afgassede biomasse kommer retur til landmændene som grøn gødning. Hermed bidrager produktionen både med klimavenlig energi og et bæredygtigt gødningsprodukt til gavn for det lokale landbrug.

 

Fakta om Nature Energy Glansager

 

  • Borgmester Erik Lauritzen tog det første spadestik i februar 2019.
  • Anlægget kan årligt håndtere ca. 370.000 tons organisk affald. På sigt kan Sønderborgs borgere også bidrage med deres eget bioaffald, som kan omdannes til CO2-neutral biogas.
  • Produktionen kommer til at være i alt 17,5 mio. m³ biogas årligt, som sendes ud i gasnettet.

Kontakt

Bjarke Levin Madsen

Presseansvarlig

Direct: +45 20 96 06 40
E-mail: bm@nature-energy.com
Region: DK