09/11/2018

Hvordan starter vi et biogasanlæg op?

Når en vindmølle er bygget og installeret, er den klar til at producere - når vinden blæser vel at mærke. Med et biogasanlæg er det en noget anden historie. For et biogasanlæg kan producere biogas, skal der nemlig etableres en bakteriekultur, der er afstemt i forhold til det gylle, madaffald m.m., som man tilfører anlægget. I denne artikel svarer Nature Energys forskningschef, Martin Jeppesen, på, hvordan Nature Energy arbejder med at opretholde liv til bakteriekulturen i virksomhedens biogasanlæg.

 

Hvad er det første skridt i forhold til at fylde biotankene op?

 

Vi starter med at fylde en af anlæggets biotanke op med podemateriale fra et af vores andre anlæg. På den måde ved vi hvilke bakterier, vi stater med, og hvad de er vant til at nedbryde. Biomassesammensætningen er meget sammenlignelig fra anlæg til anlæg, især set fra en bakteries synspunkt, hvilket gør, at vi har et godt udgangspunkt. Det næste vi tilsætter er gylle, hvilket giver et kontrolleret miljø .

 

Det er først, når biotankene er helt fyldte, at vi meget langsomt skruer op for industri biomasserne. Det sikrer, at vi har en meget stabil opstart, da det første industriaffald vil blive fortyndet mange gange ned i en biotank med podemateriale fra et af vores andre anlæg samt gylle. Til sammenligning kan man forstille sig, at man tilsætter en liter koncentreret saft til vandet i en svømmehal.

 

Forskning har vist, at bakterierne faktisk godt kan huske, at de har fået industri biomasser før, og de er derfor klar til at nedbryde det med det samme.

 

Vi planlægger nøje, hvordan vi sammensætter biomasserne i biotankene. Allerede før vi begynder at tilføre biomasser til anlægget, har vi testet sammensætningen i vores laboratorium. Her kan vi se, hvordan de forskellige bakterier reagerer på hinanden. Vi planlægger fødeplanen (valg af biomaser) efter et lavt svovlindhold, da det giver den hurtigste/største nedbrydning af biomasserne.

 

Hvor lang tid tager det at fylde en biotank op?

 

Det tager 10-15 dage at fylde en biotank op.

 

Hvordan undgår man, at biogasanlægget lugter i opstartsfasen?

 

Det er helt afgørende, at vi har forberedt opstarten godt, så vores biomasser har den rette sammensætning. Nu har vi efterhånden startet 6-7 anlæg op, og på den baggrund har vi etableret en detaljeret proces styring af alle biotankene, hvor vi måler svovlindholdet meget præcist.

 

Derudover har vi installeret udstyr til tilsætning af jernklorid, hvis svovlindholdet bliver for højt i biotankene. Det er enormt vigtigt, at netop svovlindholdet bliver fulgt meget nøje, og at de filtre, vi bruger til at rense svovlen ud med, er tilpasset biomasserne. Svovlfjernelse kan ske både via et biologisk filter, hvor bakterier optager svovl dampende eller ved kemisk fældning eller en kombination. Hvilken teknologi, der vælges på det pågældende anlæg, hænger sammen med hvilken opgraderingsteknologi der vælges. Vi har hos Nature Energy gode erfaringer med begge metoder.

 

Den grundige forberedelse af opstarten af et biogasanlæg er kendetegnende for store dele af biogasbranchen, og det er langt fra normalen, at et anlæg lugter, som anlægget ved Kalundborg har gjort i opstarten – men det er heldigvis slut nu, så vidt jeg ved.

Kontakt

Martin Jeppesen

Forskningschef

E-mail: mje@nature-energy.com
Region: DK