25/08/2021

Jakob Ellemann-Jensen lagde vejen forbi Nature Energys anlæg i Ringe

Der blev talt om arbejdspladser i landdistrikterne, samt hvordan biogassen kan styrke den grønne omstilling i landbrugs- og fødevareproduktionen, da Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, onsdag den 25. august 2021 besøgte Nature Energys biogasanlæg Nature Energy Midtfyn i Ringe.

 

Under mødet på biogasanlægget understregede Venstre-formanden, at Venstre ser biogas som en central teknologi til at nå klimamålene, og han mener derfor, at vi som nation skal være bedre til at udnytte potentialet i den CO2-neutrale gas.

 

“Vi har sat os nogle meget ambitiøse klimamål, som vi i Venstre er fast besluttede på skal nås. Her er biogas et vigtigt element, for udover at biogas kan forvandle restprodukter som eksempelvis gylle til energi og sikre en mere klimavenlig gødning retur til landmændene, så er biogassen også en mere klimavenlig energiform, der kan bruges i de dele af industrien og transportsektoren, som vil væk fra olie og kul, men som ikke kan bruge grøn strøm,” siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

 

“Når vi bygger nye biogasanlæg, skaber vi samtidigt vigtige produktionsarbejdspladser i landdistrikterne til gavn for den lokale vækst og udvikling. På den måde kan den grønne omstilling gå hånd i hånd med nye arbejdspladser.”

 

Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy, glæder sig over de positive toner fra Jakob Ellemann-Jensen.

 

“Det har været et virkelig godt besøg i dag, og der skal lyde en stor tak til Jakob Ellemann-Jensen for at lægge vejen forbi os,” siger Ole Hvelplund og understreger, at den grønne omstilling kræver samarbejde mellem alle Folketingets partier.

 

“Vi mærker allerede i dag en stor efterspørgsel på biogas, og derfor er der behov for at politikerne sætter foden på biogasspeederen, så vi kan fortsætte udbygningen af biogas i Danmark. Sker det, vil det blive lettere og billigere for danske industrivirksomheder at omstille til en klimavenlig produktion,” siger Ole Hvelplund.

 

Biogasanlægget Nature Energy Midtfyn, der blev etableret i 2016, er det største af sin slags på Fyn, og har netop fået øget sin kapacitet. Anlægget kan derfor nu tage imod ca. 500.000 tons biomasse om året. Det giver en årlig produktion på over 20 mio. kubikmeter biogas, hvilket eksempelvis er nok til at holde mere end 1200 lastbiler, som kører 50.000 kilometer årligt, kørende.

 

Biogasproduktionen sender grøn gødning retur til markerne

 

Særligt i den danske landbrugs- og fødevaresektor kan biogas yde et stort bidrag til den grønne omstilling, og derfor er det ifølge Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Nature Energy, helt afgørende, at politikerne skubber på udviklingen af biogas.

 

“Ved at bruge biogas og ved at sende den afgassede husdyrgødning og det biologiske affald retur til markerne sikrer vi en markant reduktion af drivhusgasser i fødevareproduktionen, og samtidig bidrager vi til et bedre vandmiljø. Det er med andre ord en win-win situation for alle parter,” siger Peter Gæmelke.

Kontakt

Bjarke Levin Madsen

Presseansvarlig

Direct: +45 20 96 06 40
E-mail: bm@nature-energy.com
Region: DK