11/10/2018

Marker med mikroalger skaber fremtidens bæredygtige protein

Dansk producerede mikroalger, dyrket på land, skal i projekt støttet af Innovationsfonden supplere importeret soja som foderprotein til landbruget.

 

I fremtiden skal proteinfoder til landbruget, som i dag er baseret på importeret soja, kunne erstattes af foderprotein, som stammer fra dansk dyrkede mikroalger. Algerne forsynes med CO2 og næring fra biogasindustriens sidestrømme. Projektet, ReMAPP, som er støttet af Innovationsfonden, forventes at kunne producere proteiner fra alger med et arealforbrug, som er op til ti gange mindre end ved konventionelle foderafgrøder.

 

Tilpasset dansk klima

 

- Mikroalger har længe været i forskernes søgelys, da de kan opnå meget høje vækstrater og kan dyrkes på arealer, der ellers ikke egner sig til landbrug. Algerne bliver en blandet kultur tilpasset det danske klima, hvilket giver en robust produktion og en lang dyrkningssæson, siger projektlederen, centerchef Jesper Mazanti Aaslyng, Teknologisk Institut.

 

- Vi oplever kunde- og forbrugersegmenter i Europa, der ser en interesse i kød- og mejeriprodukter, der ikke baserer sig på importerede foderproteiner. Vi vil gennem dette projekt give kunderne mulighed for at vælge en fuldstændig ny lokalproduceret løsning, som samtidig ikke går på kompromis med proteinkvaliteten. Potentialet i ReMAPP projektet vil yderligere styrke Danmarks position i den globale landbrugssektor, siger Jonatan A. Dickow, R&D Biotechnology Manager i HAMLET PROTEIN A/S.

 

Testmarker i Holsted

 

De første testmarker med alger, dyrket i rørformede poser udvikles på Teknologisk Institut i Taastrup. hvorefter et system på 800 kvm opføres ved biogasanlægget NGF Nature Energy Holsted i Sydjylland, som producerer 13 mio. m3 biogas årligt. NGF Nature Energys bioanlæg i Holsted vil kunne forsyne en produktion af algeprotein på 4.700 ton årligt til en værdi på ca. 20 mio. kr. En produktion af denne størrelse vil dog kræve et dyrkningsareal på omkring 275 ha.

 

ReMAPPs konsortium dækker repræsentanter fra både industri og forskningsinstitutioner, som i fællesskab bringer processen hele vejen fra dyrkning og høst til konservering, processering, og fodersikkerhed til der er skabt et færdigt produkt, som kan afsættes til landbruget som dansk produceret og klimavenligt foder, der kvalitetsmæssigt kan sammenlignes med soja.

 

- Det forventes at verdens befolkning vil øges med mere end 30 % over de næste 30 år. Dette medfører et akut øget behov for fødevarer og foder og dermed også foderprotein. Den traditionelle foderproduktion bliver mere og mere begrænset af faktorer som tilgængelig, dyrkbar jord, korte vækstsæsoner og stor klimabelastning, Her kan produktion af foderprotein fra mikroalger blive et godt supplement, siger Jesper Mazanti Aaslyng.

 

Innovationsfondens investering: 18 mio. kr.

 

Samlet budget: 26 mio. kr.

 

Varighed: 53 måneder: 01-08-2018 - 31-12-2022

 

Officiel titel: ReMAPP Resource efficient Microalgae Protein Production

 

Samfundsperspektiv: ReMAPP Resource efficient MicroAlgae Protein Productionudnytter mikroalger til proteinproduktion. Algerne dyrkes i et lukket miljø i solide og simple posereaktorer, formet som lange rør og forsynes med CO2 og næringsstoffer fra biogasindustrien, hvor stofferne er restprodukter. Det giver en betragtelig reduktion af produktionsomkostningerne og en hidtil uset bioøkonomisk fordel inden for foderproduktion.

 

Projektet understøtter dagsordenen med den cirkulære ressourceøkonomi, hvor man udnytter ressourcer, som ellers bliver betragtet som affaldsstoffer, til nye råstoffer.

 

Teknologisk Institut:

Teknologisk Institut er Danmarks største og mest erfarne forsknings og teknologiorganisation (GTS). Teknologisk Institut har en unik position mellem universiteter og industri der fordrer et flydende samarbejde mellem parterne i konsortiet. Teknologisk Institut har flere års erfaring med dyrkning af proteinrige alger. Dette udgør et solidt fundament for projektet.

 

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN:

IGN på Københavns Universitet huser nogle af verdens førende eksperter indenfor cellevæggens fysiske/kemiske egenskaber og hvorledes cellevæggens strukturer interagerer med f.eks. kemikalier, enzymer og vand i forbindelse med industriel anvendelse af biomasse.

 

HAMLET PROTEIN A/S:

HAMLET PROTEIN besidder stor viden indenfor biotilgængelighed, bioteknologi, bioomdannelse og den praktiske anvendelse af foderingredienser. Deres produkter er kendt verden over som vegetabilske proteiner af højeste kvalitet.

 

Nature Energy:

Nature Energy er Danmarks største producent af biogas. De har endvidere et erklæret mål om at skabe fremtidssikrede energiløsninger med værdi for samfundet samt at være en aktiv medspiller i den grønne omstilling.

 

Tailorzyme ApS:

Tailorzyme har erfaring med udvikling af industrielle enzym-baserede processer til ekstraktion af proteiner fra en bred vifte af råvarer. Tailorzyme har endvidere erfaring med enzymatisk optimering af protein-hydrolysaters egenskaber.

 

Njorth Bio:

Njorth Bio har et stort netværk af partnere og vil gennem disse afsøge afsætningsmuligheder for restråstofferne fra mikroalge proteinproduktionen, således at så nær en fuldstændig udnyttelse af materialet som mulig opnås.

 

Kontakt: 

Teknologisk Institut, 2630, Taastrup, centerchef Jesper Aaslyng Mazanti, tlf. 7220 3444
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN, 1958, Frederiksberg, professor Claus Felby, tlf. 4089 8932
HAMLET PROTEIN, 8700 Horsens, R&D Manager Jonatan Dickow, tlf. 7625 5626
Nature Energy, 5220 Odense, forskningschef Martin Jeppesen, tlf. 2337 7103
Tailorzyme, 2860 Søborg, CEO Lars Peter Andersen, tlf. 2916 4824
Njorth Bio, 9016 Tromsø, CEO Jan Buch Andersen, tlf. 4674 6171
Innovationfonden, pressechef Thomas Bjerre, tlf. 6190 5019

Kontakt

Martin Jeppesen

Forskningschef

E-mail: mje@nature-energy.com
Region: DK