08/07/2019

Nature Energy køber biogasanlæg nær Aarhus

Fra 5. juli overtager Nature Energy biogasanlægget Bånlev Biogas, som er placeret i Trige vest for Aarhus. Anlægget bliver Nature Energys tiende biogasanlæg i drift.

 

Nature Energy, som er verdens største producent af biogas, fortsætter væksten i Danmark. 5. juli overtager Nature Energy et af de største biogasanlæg i Danmark, som ikke allerede er i virksomhedens portefølje, nemlig østjyske Bånlev Biogas. Anlægget bliver Nature Energys tiende anlæg i drift.

 

Bånlev Biogas modtager årligt ca. 150.000 ton husdyrgødning og organiske restprodukter, som fører til produktion af 8 millioner kubikmeter biogas. 

 

”Bånlev Biogas passer godt til Nature Energy, fordi det har en god størrelse, og fordi det er placeret i Østjylland, hvor vi ellers ikke er repræsenteret. Vi ser frem til at gøre anlægget til et moderne Nature Energy-anlæg og sætte yderligere skub i produktionen af biogas, som er et vigtigt ben i Danmarks grønne omstilling og afgørende for, at vi som land kan nå vores klimamålsætninger,” siger Ole Hvelplund, der er adm. direktør i Nature Energy, og fortsætter:

 

”Bånlev Biogas er placeret ideelt til at modtage husholdningsaffald fra Aarhus og andre store byer i området og lave det om til grøn og CO2-neutral gas,” siger Ole Hvelplund. 

 

Det er planen, at det østjyske biogasanlæg skal udbygges, så det fremover modtager 185.000 tons husdyrgødning og organiske restprodukter. Det kræver store investeringer i anlægget, som Nature Energy er klar til at foretage.

 

En række lokale landmænd er anpartshavere i det nystiftede Leverandørselskabet Bånlev Aps, som fremover ejer 10 pct. af Bånlev Biogas, hvor Nature Energy altså ejer de resterende 90 pct.

 

”Vi landmænd ser frem til i samarbejde med Nature Energy at producere CO2-neutral gas uden at genere omgivelserne, og at vi dermed kan yde vores bidrag til den grønne omstilling,” siger Ove Christoffersen, som er bestyrelsesformand for Bånlev Biogas og tilføjer: 

 

”Det er en god dag for Bånlev Biogas og Danmarks grønne omstilling. Vi er ikke i tvivl om, at Nature Energy er de rigtige til at føre Bånlev Biogas ind i fremtiden. Det kræver investeringer og endnu større fokus på udvikling og stordriftsfordele for at nedbringe omkostningerne og produktudvikle. Det har været vigtigt for os, at køberen af Bånlev Biogas er en ansvarlig ejer, som investerer stort i den grønne omstilling, og som driver biogas på et helt andet niveau, end det er gjort historisk,” siger Ove Christoffersen.

 

Med købet af Bånlev Biogas runder Nature Energy en milepæl, idet det bliver det tiende biogasanlæg i drift, og der er flere på vej. Tidligere på året var der første spadestik til et biogasanlæg på Als, og det er politisk godkendt, at Nature Energy bygger et anlæg nær Køng i Vordingborg Kommune og et nær Kværs i Sønderborg Kommune.

 

”Vi er klar til at fortsætte med at investere massivt i Danmarks grønne omstilling ved at bygge moderne biogasanlæg, som producerer CO2-neutral gas uden at genere omgivelserne. Vi er både klar til at bygge flere nye anlæg i Danmark og at investere i eksisterende anlæg. Derudover er der stor interesse for biogas internationalt, hvor vi også har vækstambitioner,” siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy. 

 

For yderligere oplysninger fra Nature Energy kontakt Tim Smidemann på tlf. 2348 2651 eller mail ts@natureenergy.dk.

 

For yderligere oplysninger fra Bånlev Biogas kontakt Ove Christoffersen, bestyrelsesformand, på telefon 2045 8628 eller mail ove@klosterskovgaard.dk

Kontakt

Tim Smidemann

Presseansvarlig

Direct: +45 23 48 26 51
E-mail: tsa@natureenergy.dk
Region: DK