06/12/2018

Nature Energy køber to biogasanlæg

Nature Energy har i dag købt to mindre biogasanlæg i Vestjylland, Sønder Vium Bioenergi og Hemmet Bioenergi. De to biogasanlæg bliver en del af Nature Energy-koncernen, og får dermed adgang til Nature Energys centrale kompetencecenter i Støvring og Odense. Opkøbet skal styrke Nature Energys grundlag for at skabe en mere effektiv produktion af biogas.

 

Nature Energy har i dag købt to biogasanlæg, der begge producerer biogas til gasnettet. Dermed driver Nature Energy i alt ni biogasanlæg i Danmark, med en samlet produktionskapacitet på 135 mio. m3 biogas til gasnettet:

 

- Danmark er i gang med en grøn omstilling af gasnettet, hvor mere end 10 pct. af gassen på gasnettet er grøn. Det kræver investeringer. Biogasanlæggene i Sønder Vium og Hemmet er gode, solide gårdbiogasanlæg, som bygger på et stærkt lokalt engagement, og ved at integrere dem i Nature Energy-koncernen, er det vores ambition, at de to anlæg kan bidrage med endnu mere grøn omstilling i fremtiden – til lavere omkostninger, siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy.

 

Biogasanlægget i Hemmet blev etableret i år 2012 og biogasanlægget i Sønder Vium blev etableret i 2016. De to anlæg deler tilkoblingen til gasnettet og har en samlet produktionskapacitet på 10 mio. m3 biogas til gasnettet. De to biogasanlæg producerer biogas på baggrund af restprodukter fra landbruget og øvrige biologiske biomasser.

 

Nok ikke det sidste opkøb

 

Nature Energy har siden juli 2015 koblet syv biogasanlæg på det danske gasnet. Med opkøbet af Sønder Vium og Hemmet består Nature Energy koncernen nu af ni biogasanlæg.

 

- Biogasanlæggene i Sønder Vium og Hemmet er nok ikke de sidste biogasanlæg, der bliver en del af vores koncern. Vi har i dag et velfungerende kompetencecenter, som betyder, at vi kan reducere en række administrative omkostninger. Vi er samtidig i stand til at optimere på driften og sikre en bedre udnyttelse af biomasserne, og de effekter kan vi integrerer på flere anlæg – både i Danmark og uden for Danmark. Det vil give en bedre udnyttelse af vores biomasser og give mere grøn omstilling for pengene, siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy.

 

Sønder Vium Bioenergi og Hemmet Bioenergi leverer biogas til det samme opgraderingsanlæg til gasnettet, og indgår derfor i en samlet handel. Parterne ønsker ikke at oplyse salgsprisen. Nature Energy overtager driften af de to biogasanlæg, og de fem medarbejdere på anlæggene.

 

Kontakt:

Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy: +45 40 18 77 67
Frank Wennerberg, direktør i Hemmet Bioenergi: +45 40 68 64 44
Karsten Jensen, medejer af Sønder Vium Bioenergi: +45 20 31 74 76

Kontakt

Ole Hvelplund

Adm. direktør

Direct: +45 40 18 77 67
Region: DK