01/11/2018

Konsolidering i biogasbranchen: Nature Energy køber Xergi

To af Danmarks førende biogasselskaber lægger deres kompetencer sammen. Det sker ved, at Schouw & Co. og Hedeselskabet sælger Xergi til Nature Energy. Derved skabes én stærk dansk virksomhed, der skal bygge, eje og drive biogasanlæg i Danmark og internationalt.

 

Danmarks største producent af biogas, Nature Energy, har købt Xergi af Schouw & Co. og Hedeselskabet. Xergi er en af Europas førende leverandører af nøglefærdige biogasanlæg og nu lægger to af Danmarks førende virksomheder i biogassektoren kompetencerne sammen:  

 

- Danmark har unikke kompetencer i den cirkulære økonomi, og produktion af biogas er cirkulær økonomi, når det er bedst. Vi er ekstremt glade for, at det er lykkedes at indgå en aftale om at indlemme de stærke kompetencer i Xergi i Nature Energy og skabe én stærk dansk biogasvirksomhed i international klasse, der kan være med til at realisere vækstpotentialet i den cirkulære økonomi i både Danmark og uden for landets grænser, siger Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Nature Energy.

 

Nature Energy ejer og driver syv biogasanlæg og har de seneste år opbygget stærke kompetencer i at udvikle og drive biogasanlæg i stor skala. Xergi designer og bygger biogasanlæg og har mere end 30 års erfaring i at bygge biogasanlæg i hele verden. Netop muligheden for at koble kompetencerne i de to virksomheder sammen har været den primære drivkraft for de to ejere af Xergi, Schouw & Co. og Hedeselskabet i valget af ny ejer: 

 

- Vi gik ret tidligt ind i biogasbranchen, velvidende at det var investering inden for en relativ umoden branche. Det har ændret sig, og vi har med Nature Energy fundet den helt rigtige ejer til at bringe Xergi endnu videre. Xergi og Nature Energy har i en årrække været blandt de drivende kræfter i udviklingen af den danske biogassektor. At de to virksomheder nu smelter sammen til én stærk virksomhed, giver helt nye muligheder for medarbejderne i både Xergi og Nature Energy, siger Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør i Schouw & Co.

 

Xergi har i dag 80 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Støvring i Nordjylland og salgskontorer i Frankrig, Storbritannien og Japan. De 80 medarbejdere vil fortsat have deres arbejdsplads i Støvring og på de internationale salgskontorer. Dermed bliver virksomheden en del af Nature Energys koncern, som omfatter syv biogasanlæg og et hovedkontor i Odense. 

 

- Xergi har en stærk ledelse og virkelig dygtige medarbejdere, men hvis virksomheden for alvor skal udvikle sig i de kommende år, skal den være en del af noget større. Vi tror derfor på, at Xergi sammen med Nature Energy kan udnytte sine stærke kompetencer til fortsat vækst og udvikling, siger Lars Johansson, koncernchef i Hedeselskabet. 

 

Med købet af Xergi vil der i alt være 200 medarbejdere i Nature Energy.

 

Eksportpotentiale på 16 mia. kr.

 

Dansk eksport af biogasteknologier forventes at stige markant frem mod 2030. En analyse fra Damvad Analytics viser, at der kan skabes op til 20.000 nye arbejdspladser i Danmark og et årligt positivt bidrag til BNP på 16 mia. kr. Netop det potentiale skal opkøbet af Xergi være med til at realisere: 

 

- Hvis Danmark skal have så stor en andel som muligt, af det europæiske potentiale, er vi nødt til at være knivskarpe. Nu samler vi Danmarks stærkeste kompetencer i én virksomhed og forbereder vores internationale vækst. Samtidig kan vi med kompetencerne i Xergi fortsætte med at realisere vores planlagte projekter i Danmark. Det er vigtigt, da et stærkt hjemmemarked er forudsætningen for en international vækst, siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy. 

 

Om biogas: 

 

Biogas produceres ved at omdanne organisk materiale som madaffald og gylle til grøn gas. Når den grønne gas er sendt ud på gasnettet, køres resterne fra gasproduktionen – den afgassede gylle og madaffald – ud på omkringliggende marker i form af grøn gødning, som bruges til at producere nye fødevarer. Dermed er cirklen sluttet. 

 

Om Nature Energy: 

 

Nature Energy blev stiftet i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I dag er Nature Energy Europas største producent af grøn biogas til gasnettet. Virksomheden ejer og driver syv biogasanlæg, og virksomheden har i dag en produktionskapacitet på mere end 100 mio. m3. Det svarer til ca. fem pct. af den grønne gas på det europæiske gasnet. 

 

Om Xergi: 

 

Xergi designer og bygger nøglefærdige biogasanlæg. På basis af mere end 30 års erfaring har selskabet udviklet anlægskoncepter, som er fleksible, robuste i deres opbygning, pålidelige i drift samt let at betjene. Schouw & Co. og Hedeselskabet etablerede sammen Xergi i 2004 som en afløser for Hedeselskabets DDH Contractors og Schouw & Co.’s Dansk Biogas, og de har siden hver stået for en ejerandel på 50%.


Med mere end 70 biogasanlæg på referencelisten har Xergi opbygget en stor ekspertise i alle de fagområder inden for biologi, kemi, ingeniørvidenskab, indkøb og økonomi, der er nødvendige for at sikre et succesfuldt biogasprojekt. Selskabets referenceliste indeholder biogasanlæg i USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Danmark og en række andre europæiske lande.


For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, Schouw & Co., tlf. +45 8611 2222
Lars Johansson, koncernchef, Hedeselskabet, tlf. +45 3070 1181
Peter Gæmelke, bestyrelsesformand, Nature Energy: tlf. +45 4017 5287
Ole Hvelplund, adm. direktør, Nature Energy: tlf. +45 4018 7767

Kontakt

Ole Hvelplund

Adm. direktør

Direct: +45 40 18 77 67
Region: DK