28/11/2022

Førende biogasproducent Nature Energy Biogas købt af Shell

ODENSE, Danmark - Nature Energy Biogas A/S ("Nature Energy" eller "Selskabet"), der er førende inden for produktion af biogas og vedvarende energi fra organisk affald, meddelte i dag, at selskabet har indgået en endelig aftale, hvorefter Shell Petroleum NV, et helejet datterselskab af Shell plc (Shell), vil erhverve 100% af virksomheden til en samlet selskabsværdi på næsten 2 milliarder US Dollars (1,9 milliarder Euro).

 

Nature Energy ejer og driver 14 biogasanlæg i industriel skala og har omkring 30 tilsvarende anlæg i pipeline i Europa og Nordamerika. Virksomheden anvender en design-build-own-operate-model på alle sine projekter. Nature Energys førende position inden for biogasproduktion fra organisk affald understøttes af tre centrale markedsdrivere: reduktion af drivhusgasemissioner, tilvejebringelse af lokal, sikker og økonomisk bæredygtig energi og håndtering af den stigende mængde organisk affald på en cirkulær måde.

 

For Shell øger opkøbet yderligere virksomhedens evne til at arbejde med sin etablerede kundebase på tværs af flere sektorer for at fremskynde virksomhedens overgang til nul-emissioner. Det vil også understøtte Shells ambition om rentabelt at øge sin produktion af lav-emissions brændstoffer og produkter i dets verdensførende kundevendte aktiviteter.

 

Nature Energy ejes i øjeblikket af et konsortium af institutionelle investorer, herunder Davidson Kempner Capital Management LP, Pioneer Point Partners og Sampension (samlet kaldet "NGF Partnership"), med stor erfaring med at udvikle og opbygge europæiske markedsledere inden for energiomstilling og miljø.

 

I løbet af de seneste fem år har Nature Energy gennemgået en fase med intensiv organisk og ikke-organisk vækst gennem strategiske investeringer, hvor antallet af anlæg i drift er steget fra 4 til 14 anlæg, og selskabets biogasproduktion er vokset fra 37 millioner m3 til 180 millioner m3 om året. Nature Energy har udviklet en række teknologistyrede initiativer for at øge biogasudbyttet og forbedre økonomien i produktion af biogas. Virksomheden har ekspanderet internationalt i Frankrig, Holland og Nordamerika og beskæftiger mere end 400 medarbejdere over hele verden, en femdobling i perioden.

 

Jesper Lok, bestyrelsesformand i Nature Energy udtaler:

"Under ledelse af NGF-partnerskabet er Nature Energy vokset til en førende producent af biogas fra organisk affald og har været banebrydende i forhold til standardisering og kommercialisering af produktionsprocessen i storskala i Danmark, der skaber højere afgrødeudbytter i landbruget. Under det nye ejerskab af Shell vil vores team fortsætte med at forfølge sin unikke vision om at frigøre yderligere værdifulde ressourcer fra affaldsmaterialer, samtidig med at det tilbyder sikker og økonomisk bæredygtig energi til markedet og fremmer en cirkulær økonomi."

 

Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy, udtaler:

"Ejerskiftet ville ikke være muligt uden hele Nature Energy-organisationen, vores talentfulde og dedikerede medarbejdere, vores industripartnere samt vores investorer - som altid bakket op om vores mission og har ydet uvurderlige bidrag til Nature Energys vækst og succes. Vi ser frem til den næste vækstfase, og vi er fortsat begejstrede for på den korte bane at hjælpe med at tackle den nuværende energiusikkerhed samt for det det langsigtede potentiale for biogaskapacitet, der er fastsat i REPowerEU-planen."

 

Huibert Vigeveno, Shells downstream-direktør, udtaler:

"Shells konkurrenceevne inden for lav-emissions brændstoffer stammer fra kapaciteter på tværs af værdikæden, der kombinerer en handels- og forsyningsorganisation i verdensklasse med adgang til differentieret teknologi og produktionsaktiver. Opkøbet af Nature Energy vil tilføje en europæisk produktionsplatform og vækstpipeline til Shells eksisterende RNG-projekter i USA. Vi vil bruge dette opkøb til at opbygge en integreret RNG-værdikæde på globalt plan på et tidspunkt, hvor energiomstillingspolitikker og kundepræferencer signalerer stærk vækst i efterspørgslen de kommende år."

 

Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse og sædvanlige vilkår og forventes afsluttet i første kvartal af 2023.

 

J.P. Morgan Securities plc fungerede som eneste finansielle rådgiver for NGF Partnership i forbindelse med salget af Nature Energy.

 

Om Nature Energy

 

Nature Energy er førende inden for biogasproduktion fra organisk affald i Europa. Nature Energy blev grundlagt i 1979, har hovedsæde i Danmark og har været en pioner inden for grøn omstilling ved at designe, bygge, eje og drive biogasanlæg i industriel skala globalt. Nature Energy driver i øjeblikket 14 anlæg i industriel skala, der producerer cirka 180 millioner m3 biogas om året, har yderligere et anlæg under opførelse i Frankrig og har en robust pipeline på ca. 30 projekter under udvikling i fem lande. Siden 2018 har virksomheden været ejet af et konsortium bestående af Davidson Kempner Capital Management LP, Pioneer Point Partners og Sampension.

 

For mere information: www.nature-energy.com.

 

Nature Energy

Lars Kaspersen

laka@nature-energy.com

+45 22725834

 

Kontakt

Lars Kaspersen

Head of Communications & Corporate Affairs

Direct: +45 22 72 58 34
E-mail: laka@nature-energy.com
Region: DK