24/01/2023

Nature Energys 13. biogasanlæg i Danmark indviet af Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Mandag den 23. januar var den grønne løber rullet ud foran Nature Energys biogasanlæg i Kværs vest for Gråsten i Sønderborg Kommune. Biogasanlægget kan hvert år omdanne 500.000 tons biologisk affald fra landbrug og industri til over 20 millioner kubikmeter biogas, der fortrænger en tilsvarende mængde fossil naturgas fra energisystemet.

 

Lars Aagaard, Klima-, energi- for forsyningsminister, benyttede lejligheden til at understrege vigtigheden af at være uafhængig af fossil naturgas og være selvforsynende med en stabil energiforsyning.

 

Sønderborg Kommune har med ProjectZero en ambition om at reducere hele kommunens CO2-udledning til nul i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs i området.

 

Og i den plan passer biogassen godt ind, fortæller Sønderborg Kommunes formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, Kjeld Stærk:

 

- Krigen i Ukraine har kun gjort det mere påkrævet at udvise rettidig omhu i forbindelse med vores energiløsninger. Produktion af biogas er en væsentlig energikilde, og der er mange gode rationaler ved biogas, fordi vi udnytter en ressource, der ellers går til spilde. Samtidig er biogassen med til at løse landbrugets CO2-udledning, og så hjælper det os i Sønderborg Kommune med at opnå CO2 neutralitet i 2029. Processen omkring placeringen af biogasanlægget i Kværs har imidlertid understreget behovet for borgerinddragelse. Det udgør en trussel mod hele den grønne omstilling og er noget, vi skal arbejde hårdt på hele tiden til at blive bedre til at løse, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, der er helt essentiel for os alle.

 

Samtidig er biogassen en del af den cirkulære økonomi fordi den afgassede biomasse sendes retur til landbruget som gødning, der bidrager til morgendagens fødevareproduktion.

 

Og det er en gevinst for både landbruget og den grønne omstilling, forklarer Martin Lambert, der er formand for leverandørforeningen, der leverer gylle og dybstrøelse til biogasanlægget i Kværs:

 

- I landbruget gør vi alt hvad vi kan for at reducere vores klimaaftryk og de lokale landbrugs bidrag til endnu et biogasanlægs opstart viser tydeligt, at landmændene allerede tager opgaven med reduktion af klimagasudledning alvorligt, siger han og pointerer, at den afgassede biomasse, som landbruget får retur, ofte er en bedre gødning, end den rå gylle.

 

Sol, vind og biogas

 

Biogas er en vedvarende energikilde fordi den udnytter den CO2 og metan, der i forvejen ville være endt i atmosfæren. Brancheorganisationen Biogas Danmarks formand, Henrik Høegh, pointerede, at det er vigtigt for både klimaet og forsyningssikkerheden, at biogasproduktionen i Danmark øges.

 

- I har nu bidraget med endnu et biogasanlæg anlæg, som leverer grøn gas til gasnettet med dets store gaslagre. Fra lagrene kan biogassen i fremtiden blive en vigtig back-up, der kan levere grøn strøm, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. At det er vigtigt med denne back-up fik vi jo en kraftig påmindelse om i en god uges tid i december, hvor det var bidende koldt og vindstille, sagde Henrik Høegh.

 

Men biogassen bidrager ikke blot til at sikre forsyning af vedvarende energi, siger Ole Hvelplund, CEO i Nature Energy:

 

- Biogassen er helt nødvendig i den grønne omstilling. Lastbiler og skibe kan bruge biogas som energikilde, biogassen kan nemt lagres og flyttes og så længe der er mennesker på jorden, skal vi have noget at spise og det giver uundgåeligt affaldsprodukter til biogasproduktionen, konstaterer han og tilføjer:

 

- Og så løser vi samtidig et affaldsproblem.

 

Nature Energy Kværs er Nature Energys 13. biogasanlæg i Danmark.

 

Fakta om Nature Energy Kværs

 

  • Biogasanlægget omdanner hvert år 500.000 tons biologisk affald fra industri og landbrug til 20 millioner kubikmeter biogas.
  • Den afgassede biomasse returneres til landbruget.
  • De fem reaktorer kan hver rumme 9.500 m3 biomasse til afgasning.
  • Nature Energy Køng er bygget efter storskalaprincipperne og princippet om fuldautomatiseret drift. Anlægget kan derfor drives af omkring 14 medarbejdere inklusive chauffører.

Kontakt

Rasmus Carlsen

Communications Director

Direct: +45 30 28 67 20
E-mail: raca@nature-energy.com
Region: DK