20/04/2023

Nature Energy og Nordion Energi indgår udviklingspartnerskab om biogas

En partnerskabsaftale mellem Nordion Energi og Nature Energy, der er førende inden for biogas og vedvarende energiproduktion fra organisk affald, vil undersøge mulighederne for at øge mængden af biogas produceret i Sverige.

 

Partnerskabet vil kombinere Nature Energys ekspertise inden for udvikling og drift af biogasproduktionsanlæg i stor skala med Nordion Energis styrker inden for udbygning af infrastrukturen for at gøre det muligt at sende biogas på gasnettet.

 

Biogas er en vedvarende energikilde, der kan erstatte fossil naturgas. Og ambitionerne om mere biogas i det svenske energisystem er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

 

Partnerskabet sigter mod at udnytte mulighederne for, at biogasproduktionsanlæg potentielt kan tilsluttes nettet i Sverige inden 2030, med forbehold af fremtidige endelige investeringsbeslutninger fra begge partnere.

 

"Dette har potentiale til at reducere kulstofemissioner ved at gøre det muligt for industri og tung transport at skifte til vedvarende energikilder hurtigere," forklarer Hans Kreisel, administrerende direktør, fra Nordion Energi og fortsætter:

 

"Biogas spiller allerede en vigtig rolle i den grønne omstilling af energisystemet. Og for mange virksomheder er adgangen til biogas afgørende for, at de kan omstille deres produktion. Med vores fokuserede indsats for at få storskalaproduktion af biogas koblet til vores gasnet, kan vi tilbyde en stabil og bæredygtig forsyning af biogas til de kunder, der har brug for det," fastslår Hans Kreisel og understreger, at Nordion Energy er på vej mod ambitionen om at blive det første fossilfrie gasnet i Europa.

 

I dag udgør biogas 37,5 procent af gassen i det vest-svenske gasnet og andelen øges fortsat.

 

Cirkulær økonomi

 

Et moderne biogasanlæg kan udvinde metan og CO2 fra organiske affaldsprodukter fra industri, landbrug og husholdninger og producere gas magen til naturgas fra undergrunden.

 

Den afgassede biomasse returneres til landbruget, hvor den fungerer som gødning.

 

Stort potentiale i Sverige

 

I Danmark driver Nature Energy allerede 13 biogasanlæg, der producerer omkring en tredjedel af biogassen i det danske gasnet og har også en række projekter i støbeskeen i Holland, Frankrig, USA og Canada.

 

Og ifølge Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy, er der potentiale for at udvide biogasproduktionen i Sverige også:

 

"Sverige har et veludviklet gasnet, som hele tiden udbygges. Samtidig er der masser af biomasser til rådighed for vores store anlæg, og når vi kan sende den opgraderede biogas på gasnettet, ser vi et spændende potentiale for fremtidige investeringer. Vi ser frem til at undersøge dette potentiale yderligere i samarbejde med Nordion Energi", fastslår han.

  

Når de relevante myndighedsgodkendelser er opnået, tager det typisk Nature Energy 18 måneder at bygge et biogasanlæg.

 

Kontaktoplysninger til pressen

 

Saila Horttanainen, Communications Manager, Nordion Energy, +46 70 622 76 06

Rasmus Carlsen, Communications Director, Nature Energy, +45 30 28 67 20

 

Fakta

 

  • Nature Energys anlæg producerer typisk 20 mio. m3 opgraderet biogas svarende til 0,2 TW.

 

  • Den overskydende CO2 fra biogasanlæggene kan enten bruges i PtX-anlæg, hvor CO2 sammen med brint omdannes til biometan, eller den kan opsamles og anvendes i industrien til svejsning, fødevareproduktion eller tøris.

  • Nature Energy driver i dag 13 store biogasanlæg i Danmark og leverer ca. 1/3 af biogassen i det danske gasnet. Virksomheden er på vej med flere anlæg i Danmark og vil i de kommende år begynde at bygge biogasanlæg i resten af Europa samt i USA og Canada.

  • Nordion Energi har specialiseret sig i energiinfrastruktur og er drevet af et klart formål; At være med til at drive omstillingen til 100% grøn energi. Nordion Energi er TSO (transmissionssystemoperatør) for det svenske gasnet og ejer og driver også landets største gasdistributionsnet samt elnetdrift.

  • Nordion Energi sikrer, at industri, kommuner, kraftvarmeværker, husholdninger, tankstationer og restauranter altid får deres energi på en bæredygtig og sikker måde.

  • I det sydvestlige Sverige, hvor Nordion opererer, udgør gas omkring 20 procent af energimixet. For mange industrier er gas et nødvendigt input i produktionen.

  • En stor del af biogassen transporteres allerede i det svenske gasnet. Andelen udgør 37,5 procent og er støt stigende.

  • Nordion Energi udvikler også infrastruktur til flydende biogas, brint og CCS.

 

Kontakt

Rasmus Carlsen

Communications Director

Direct: +45 30 28 67 20
E-mail: raca@nature-energy.com
Region: DK