01/02/2021

Ny gasrørledning til Lolland-Falster er grøn milepæl for Danmark

Regeringen har i dag sat en grøn milepæl for Danmark med beslutningen om, at gasnettet udvides med en ny gasrørledning til Lolland-Falster. Det er en grøn investering i energiinfrastruktur, som fastholder og skaber vigtige produktionsarbejdspladser i landdistrikterne, sikrer store reduktioner i CO2-udledningerne fra de lokale produktionserhverv og åbner nye muligheder for udbygningen med klimavenlig biogas.

 

En stor dag for Lolland Falster

 

Med et flertal af Folketingets partier i ryggen har klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i dag givet grønt lys til at udvide det danske gasnet til Lolland-Falster. Det er en grøn milepæl for Danmark, som vil få en stor positiv betydning for Lolland-Falster.

 

Borgmesteren i Guldborgsund Kommune, John Brædder, og borgmesteren i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, har begge arbejdet indgående for at få gasrørledningen til Lolland-Falster. Derfor er de både glade og lettede over, at den politiske beslutning nu er truffet.

 

”Jeg er utrolig glad for, at Lolland-Falster bliver koblet på det danske gasnet. Gasrørledningen fremtidssikrer vigtige produktionsarbejdspladser på Lolland-Falster, særligt på Nordic Sugars to sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing. Det er afgørende for os at holde hånden under lokale arbejdspladser, og derfor har beslutningen om gasrørledningen også stor betydning for Lolland-Falsters fremtidige udvikling,” siger borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder (Guldborgsundlisten).

 

Borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, kalder det ”en stor dag for Lolland-Falster”. Han fremhæver, at det næste skridt nu er at få etableret to biogasanlæg sammen med den kommende gasrørledning.

 

”Det er en stor dag for Lolland-Falster, når gasnettet udvides til vores del af landet. Nu gælder det om at få bygget to lokale biogasanlæg, så vi kan forsyne vores virksomheder med klimavenlig biogas, nedbringe landbrugets udledninger af drivhusgasser og skabe grønne arbejdspladser. Her vil biogas gøre os til et unikt eksempel på cirkulær økonomi og fastholde Lolland-Falster som et førende udstillingsvindue for grønne teknologier,” siger Holger Schou Rasmussen (Socialdemokratiet).  

 

Biogas kan gøre løsningen helt CO2-neutral og starte nyt Power-to-X-eventyr

 

Med i projektet er også Andels handelsselskab SEAS-NVE Strømmen, der blandt andet bidrager med kompetencer inden for handel med energi, ligesom selskabet har dialog med en række store lokale virksomheder om deres behov og ambitioner for grøn omstilling. Underdirektør i SEAS-NVE Henrik Iversen, ser derfor flere positive fremtidsperspektiver i dagens beslutning.

 

”Det er et positivt skridt i den grønne retning, at Lolland-Falster kobles på gasnettet. Vi vil kunne forsyne flere af vores erhvervskunder i området med naturgas, der jo bliver grønnere og grønnere i takt med udbygningen af biogas. Og vi vil kunne udvikle nye grønne energiløsninger indenfor Power-to-X ved at kombinere Lolland-Falsters overskudsstrøm med den rene CO2 fra biogasanlæggene.” 

 

Gasrørledningen vil give en markant reduktion i CO2-udledningerne fra Nordic Sugars sukkerfabrikker og andre dele af det lokale erhvervsliv. Men for at gøre løsningen fuldstændig CO2-neutral, er der behov for at etablere to nye biogasanlæg på Lolland-Falster, som vil kunne lave store mængder klimavenlig biogas – og på sigt Power-to-X-brændstoffer.

 

Hos Danmarks største biogasproducent, Nature Energy, cementerer beslutningen biogassens centrale placering i det danske energisystem samt behovet for at investere i gasnettet og udbygningen af biogasanlæg for at nå klimamålene for 2030 og 2050.

 

”Beslutningen om at koble en så stor landsdel af Danmark som Lolland-Falster på gasnettet viser tydeligt, at vores gasnet spiller en helt central rolle i den grønne omstilling som rygraden i vores energiforsyning. I dag er der over 20 pct. klimavenlig biogas i gasnettet – og målet er selvfølgelig, at biogassen skal fortrænge naturgassen helt. Det kræver, at der fortsat investeres massivt i biogas,” siger adm. direktør hos Nature Energy, Ole Hvelplund og fortsætter:

 

”Her har vi to grydeklare projekter på Lolland-Falster, som vi kan gå i gang med at bygge hurtigst muligt, såfremt der er politisk vilje til at støtte biogasanlæggene,” siger adm. direktør hos Nature Energy, Ole Hvelplund.

 

Fakta om gasrørledningen


Se pressemeddelelsen fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet her.

 

Kontakt

 

Borgmester Guldborgsund Kommune
John Brædder
23249180

 

Borgmester Lolland Kommune
Holger Schou Rasmussen
25180390

 

Pressechef, Andel
Morten Kidal, Pressechef
21703799

 

Presseansvarlig, Nature Energy
Bjarke Levin Madsen
20960640

Kontakt

Bjarke Levin Madsen

Presseansvarlig

Direct: +45 20 96 06 40
E-mail: bm@nature-energy.com
Region: DK