25/10/2022

Nyt biogasanlæg på vej til Lolland

Nature Energy øger tempoet i den grønne omstilling med nyt biogasanlæg ved Abed på Lolland. Anlægget kan hvert år omdanne omkring 400.000 tons organisk affald til godt 20 millioner kubikmeter biogas, der fortrænger en tilsvarende mængde fossil naturgas blandt andet leveret fra Rusland. Yderligere et anlæg på Falster planlægges også.

 

Sydhavsøerne og Danmark rykker nu et markant skridt tættere på en grønnere fremtid og mindre afhængighed af fossil naturgas. Nature Energy forventer at gå i gang med etableringen af det første af to biogasanlæg på Sydhavsøerne i begyndelsen af det nye år. Nature Energy har derfor indgået en hensigtserklæring med Nordic Sugar om at være medinvestor blandt andet som led i Nordic Sugars grønne omstilling af de danske sukkerfabrikker. Parternes endelige investeringsbeslutning og mulighederne for at fremme den grønne omstilling er blandt andet betinget af etableringen af den planlagte gasledning til Lolland-Falster.

 

Godkendelserne for det første anlæg i Abed på Lolland er ved at være på plads, ligesom der pågår dialog med det lokale landbrug og roedyrkere om levering af biomasse. Sideløbende drøftes muligheden for de lokale leverandørers medinvestering i produktionen af biogas. Forventningen er, at det første anlæg vil kunne levere biogas til gasnettet i sensommeren 2024. Dermed forventes anlægget at være klar, når den kommende gasledning til Lolland-Falster er etableret.

 

Ole Hvelplund, CEO i Nature Energy, ser frem til at fortsætte udbygningen af biogasproduktionen i Danmark og dermed styrke Danmarks egen bæredygtige energiproduktion og nå det politiske mål om 100 procents grøn gasforsyning i Danmark i 2030:

 

- Biogasanlæg giver en stor klimagevinst, øger forsyningssikkerheden og skaber mange lokale arbejdspladser”, fastslår han og tilføjer:

- Samtidig sikrer vi cirkulation af næringsstoffer, så rester fra sukkerproduktion og landbrug ud over at blive til grøn energi også tilbageføres til landbruget som gødning, siger han.


Nature Energy leverer fra sine 12 biogasanlæg i Danmark en tredjedel af biogassen i det danske gasnet. I forhold til de nye biogasanlæg på Lolland og Falster anser Nature Energy det planlagte samarbejde med Nordic Sugar særligt vigtigt for blandt andet at sikre en tilstrækkelig mængde lokal biomasse til at udnytte biogasanlæggenes potentiale optimalt.

 

Stærkere og grønnere dansk sukkerproduktion

 

En etablering af nye biogasanlæg på Lolland og Falster kan udgøre et stærkt bidrag til den grønne omstilling af Nordic Sugars to lokale sukkerfabrikker og kan bidrage til, at Danmark bliver mere selvforsynende med biogas, forklarer Nordic Sugars CEO i Danmark, Jesper Thomassen:

 

- Biogas er nøglen til, at vi kan gennemføre en grøn og driftssikker omstilling af vores sukkerproduktion, så vi og Danmark står endnu stærkere og grønnere i fremtiden. Og vi ønsker at bidrage til at gøre Lolland-Falster endnu grønnere og sikre lokale arbejdspladser. Derfor engagerer vi os i projektet, siger han og fortsætter.

 

- Vi kan udnytte og omdanne resterne fra sukkerroerne til biogas. På den måde vil vi bidrage til at sukkerfabrikkerne, Lolland-Falster og hele Danmark bliver mere selvforsynende med grøn biogas. Og vi vil, takket være biogas, kunne reducere CO2-udledningen fra vores danske sukkerfabrikker med mindst 80 procent i 2030 sammenlignet med 1990.


Nordic Sugar, der beskæftiger 370 medarbejdere og bidrager til flere tusinde følgejob i landbruget inden for dyrkning af sukkerroer, distribution, transport og salg, har allerede reduceret CO2-udledningen med 60 procent siden 1990, som led i virksomhedens vedvarende fokus på den grønne omstilling.

 

Lokal forankring

 

Både foreningen Danske Sukkerroedyrkere og Leverandørforeningen Lolland-Falster Biomasse, der forventer at levere biomasse til de to anlæg, glæder sig over at kunne bidrage til den grønne omstilling.

 

Formand for landbrugets lokale leverandørforening, Boye Tambour, lægger særlig vægt på gevinsterne ved den cirkulære økonomi:

- Landbruget spiller en helt central rolle i den grønne omstilling. Vi kan levere de råstoffer, der skal til for at sikre forsyningen af grøn biogas og får samtidig sikret os de nødvendige næringsstoffer til den fortsatte fødevareproduktion. Det er en grøn og cirkulær økonomi, der gavner os alle sammen, siger han.


Danske Sukkerroedyrkeres formand, Troels Frandsen, supplerer:

- Sukkerroerne er en vigtig afgrøde for mange landmænd på Lolland, Falster og Sjælland, og med den grønne omstilling af sukkerfabrikkerne er fundamentet på plads for en langtrækkende udvikling af roedyrkningen i Danmark samt sikring af lokale arbejdspladser. Det havde ikke været muligt uden den kommende gasledning til Lolland-Falster, som er helt afgørende for, at vi nu står foran bygning af to nye biogasanlæg til gavn for hele området.


Den endelig investeringsbeslutning er betinget af, at den nødvendige projektfinansiering tilvejebringes.

 

Kontaktoplysninger for pressen

Nature Energy: Rasmus Carlsen, Communications Director, mobil 30 28 67 20

Nordic Sugar: Stephen Kastberg Haar, Kommunikationsrådgiver (RadiusCPH), mobil 22 85 13 43

Kontakt

Rasmus Carlsen

Presseansvarlig

Direct: +45 30 28 67 20
E-mail: raca@nature-energy.com
Region: DK