20/05/2020

Nature Energy præsenterer sit regnskab for 2019

2019 har budt på flere vigtige begivenheder for Nature Energy, som lever op til sine målsætninger inden for produktion og omkostninger.

 

I 2019 har Nature Energy øget sin håndtering af biomasse og den samlede biogasproduktion, og der er næsten sket en fordobling i selve produktionen sammenholdt med 2018. Det har medført en stigning i omsætningen med 86 % på bare ét år. Og det er et vigtigt skridt for biogassen som i stigende grad efterspørges som et grønt alternativ til de fossile energikilder, der stadig anvendes i samfundets forskellige sektorer. 

 

Særligt i den energitunge industri og i transportsektoren anses biogas som et af de centrale greb, til at levere CO2-reduktioner og bidrage til målet om en 70 % CO2-reduktion i 2030. 

 

”Det er særdeles positivt for klimamålene og den grønne omstilling, at vi øger vores håndtering af samfundets affald og omdanner det til grøn og CO2-neutral gas. Den nyeste forskning viser, at der er et stort potentiale for at øge biogasproduktionen de kommende år, og vi er allerede godt i gang. Det afspejles også i vores årsrapport, hvor den øgede biogasproduktion tydeligt kan ses på vores omsætning,” siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy. 

 

Nature Energy har gennem året været påvirket af de stærkt faldende gaspriser, hvilket har været den primære årsag til, at Nature Energy kommer ud af regnskabsåret med et underskud på 59 mio. kr. efter skat. 


Trods de faldende gaspriser er virksomhedsdriften dog under fuld kontrol, og Nature Energy fortsætter med at investere massivt i biogasproduktionen til fordel for den grønne omstilling. Alene i 2019 har Nature Energy investeret 600 mio. kr. i biogas. Investeringen er fordelt på 8 forskellige projekter i landet, herunder biogasanlæggene ved Holsted og Korskro, Nordfyn, Midtfyn, Månsson, Videbæk, Glansager og Bånlev. 

 

”I 2019 har vi foretaget flere vigtige biogas-investeringer. Vi har faktisk investeret over en halv milliard i biogas – og samtidig ser vi en positiv udvikling i vores omkostningsreduktioner,” siger Ole Hvelplund og fortsætter: 

 

”Vi mener, at vores produktionsomkostninger kan halveres allerede i 2029, og vi er godt på vej. Vores omkostninger pr. produceret kubikmeter er faldende og i 2019 faldt omkostningerne med 39 øre pr. m3 sammenholdt med 2018. Det svarer til en omkostningsreduktion på 8 %,” siger Ole Hvelplund. 

 

Trods de faldende produktionsomkostninger og ambitionerne om at halvere omkostningerne allerede inden 2030, er der ingen støtte at hente til opførelsen af nye biogasanlæg. Både Klimarådet og flere af Klimapartnerskaberne har ellers fremhævet, at biogas er et centralt greb til at nå klimamålet om at reducere CO2 med 70 % i 2030. 

 

Ifølge Ole Hvelplund er bedre rammevilkår, herunder en ny støtteordning til udbygningen og anvendelsen af biogas afgørende for, at Nature Energy kan øge produktionen og reducere omkostningerne fremover. 

 

”Selvom det allerede går den rigtige vej med omkostningsreduktionen, har vi behov for støtte lidt endnu til at etablere nye storskalaanlæg. Hermed kan vi producere mere grøn gas og imødekomme efterspørgslen på biogas, som er helt centralt for omstillingen,” siger Ole Hvelplund, som håber at politikerne vil se på støtten som et led i de kommende klimaforhandlinger. 

Kontakt

Bjarke Levin Madsen

Presseansvarlig

Direct: +45 20 96 06 40
E-mail: bm@natureenergy.dk
Region: DK