09/11/2021

Teglgigant tager syvmileskridt på vejen mod CO2-neutral produktion 

Egernsund Wienerberger har netop indgået aftale med Nature Energy om, at 50 procent af energien til den danske teglproduktion fra 2022 skal komme fra biogas, der er en fossilfri og CO2-neutral energikilde. Aftalen omfatter knap fem procent af energiselskabets samlede biogasproduktion og føjer sig til en lang række initiativer, som Egernsund Wienerberger har igangsat for at nå målet om at reducere CO2 med 80 procent i 2030.

 

Allerede fra næste år reducerer Europas største teglproducent CO2-aftrykket fra sine danske teglværker med hele 35 procent. Virksomheden har nemlig indgået en 5-årig aftale med Danmarks største biogasproducent Nature Energy om, at biogas fra 2022 skal udgøre halvdelen af den energi, der bruges i teglproduktionen.

 

- Vi ønsker at tage ansvar for den grønne omstilling, og med den nye aftale tager vi et kæmpe skridt fremad mod vores mål om CO2-neutral produktion i 2050. Aftalen betyder, at man også fremover vil kunne bygge med tegl. Mursten, der er arkitekternes foretrukne byggemateriale til facader, bliver nu også et af de grønneste produkter på markedet, udtaler Henrik Dietrichsen, der er Regional Managing Director Nordics i Egernsund Wienerberger.

 

- Nature Energy er utrolig stolte over, at vores biogas er med til at gøre den danske teglproduktion meget mere klimavenlig. Dette partnerskab viser, hvordan biogas kan gøre en vigtig forskel for industrien og de danske produktionsvirksomheder, som vil have klimavenlig energi fremfor olie og kul, men som ikke kan bruge grøn strøm, siger adm. direktør for Nature Energy, Ole Hvelplund.

 

Cirkulær grøn økonomi med fossilfri og CO2-neutral energi

 

Den biogas, der fremover skal drive produktionen på Egernsund Wienerbergers danske teglværker, fremstilles blandt andet på biogasanlægget Nature Energy Glansager i Sønderborg. Her anvender Nature Energy biologisk affald fra fødevareindustrien og andre industrier samt restprodukter fra landbruget til at producere CO2-neutral biogas, som efterfølgende sendes ud på gasnettet.

 

- Vi tager samfundets biologiske affald ind, og omdanner det til klimavenlig biogas, der kan lagres på gasnettet. Når det biologiske affald er afgasset, sendes det retur til markerne som grøn gødning. Det er cirkulær økonomi, når det er bedst. Vi gør det hele i storskala, så vi kan sikre så stor en biogasproduktion som mulig, siger Ole Hvelplund.

Samtidig udgør det fintmaskede gasnet i Danmark en kæmpe fordel for virksomheder, der ønsker at omstille produktionen med fokus på CO2-reduktion, understreger Henrik Dietrichsen:

 

- I Danmark har vi en helt unik infrastruktur, som betyder, at vi i modsætning til stort set alle andre lande ikke behøver at etablere egne biogasanlæg ude på virksomhederne. Vi kan derfor gå i gang med det samme, og vi har valgt at starte markant ud med at erstatte 50 procent af naturgasforbruget med biogas. Og det til trods for at efterspørgslen på grønne mursten først nu så småt er begyndt at vise sig, og dermed endnu ikke helt matcher de væsentlige meromkostninger ved biogas.

 

Flere initiativer skal sikre CO2-neutral produktion

 

Allerede i dag fremstiller Egernsund Wienerberger mursten med markant lavere CO2-aftryk end traditionelle tegl, idet virksomheden for et år siden lancerede LESS: En mursten med 10 procent mindre materiale, men med præcis de samme byggetekniske egenskaber som almindelig tegl.

 

Alle LESS-mursten produceres i dag med biogas, der er med til at sænke CO2-udledningen fra produktionen med 60-80 procent. Virksomheden har desuden fået udarbejdet en EPD (miljøvaredeklaration) på LESS.

 

- Vi satser bredt på en lang række initiativer inden for både produktudvikling, indkøb, energiforbrug, optimering af produktionen og logistik for at sikre en ambitiøs grøn omstilling på tværs af koncernen. I Danmark er biogas et fokusområde, i Belgien eksperimenterer vi med el-ovne, og i Østrig satser vi på varmepumpesystemer. Vi har taget et meget stort skridt med aftalen om 50 procent biogas allerede fra næste år, men vi stopper ikke, før vi er helt i mål, afslutter Henrik Dietrichsen.

 

Fakta om Egernsund Wienerberg

 

Egernsund Wienerberger er Nordens største teglvirksomhed. Vi forener dyb lokal forankring med internationalt udsyn og globalt perspektiv og vores historie går adskillige generationer tilbage. Det giver os en unik ekspertise og erfaring, som hver dag præger vores tilgang til mulighederne med tegl.

Kontakt

Bjarke Levin Madsen

Presseansvarlig

Direct: +45 20 96 06 40
E-mail: bm@nature-energy.com
Region: DK