Sådan arbejder Nature Energy med FN’s Verdensmål og UN Global Compact

I fremtiden skal byer og lokalsamfund være bæredygtige, og de skal forsynes med rent vand og grøn energi. Det skaber bedre levevilkår for alle. Og der er netop behov for alle, hvis vi skal levere den klimaindsats, som sikrer livet i havet og livet på land. Derfor er det en nødvendighed med ansvarlig produktion og forbrug, så vi udnytter klodens ressourcer så godt som muligt. Alt dette er biogas en vigtig del af, og derfor bidrager Nature Energy til mindst 9 af FN’s 17 Verdensmål.

 

Nature Energy har tilsluttet sig UN Global Compact, som er verdens største initiativ for ansvarlig virksomhed. Ved at tilslutte sig UNGC forpligtiger vi os løbende til at forbedre arbejdet med samfundsansvar ved at efterleve UN Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og bidrage til opnåelse af de 17 verdensmål.
 

De 9 verdensmål, som Nature Energy bidrager til, er:

Verdensmål 2 - Stop sult

Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Verdensmål 9 - Inudstri, innovation og infrastruktur

Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 13 - Klimaindsats

Verdensmål 14 - Livet i havet

Verdensmål 15 - Livet på land

Who to contact

Mette Smedegaard Hansen

Head of Regulatory Affairs

Direct: +45 63 15 65 33
E-mail: msh@nature-energy.com